fbpx
Paljud vanemad püüavad oma lastele pakkuda turvalist ja stabiilset kodukeskkonda ning parimaid võimalikke tingimusi kasvamiseks ja arenguks. Kuid kahjuks võib paljude paarisuhete probleemide tõttu see eesmärk sageli saavutamata jääda. Kui vanemate suhtes on pingeid ja pidevaid konflikte, kannatavad sageli ka nende lapsed.

Paarisuhted on alati keerulised ja võivad põhjustada erinevaid probleeme. Konfliktid ja lahkhelid on tavalised ning tihti ei osata neid lahendada elutervelt. Kui paarisuhtes ei osata probleeme lahendada, võib see põhjustada mitmeid negatiivseid tagajärgi lastele.

Selline olukord põhjustada lastele ärevust ja stressi. Lapsed võivad hakata kartma, et nende vanemad lahutavad või et nende elu muutub dramaatiliselt. Kui lapsed tunnevad, et nende kodu pole turvaline ja stabiilne koht, võib see põhjustada neis segadust ja ebakindlust.

Selline olukord mõjutada laste käitumist ja emotsioone. Nad võivad muutuda ärrituvaks, närviliseks ja depressiivseks. Neil võib tekkida raskusi magamisega ja nad võivad hakata kannatama halva isu, peavalude või muude füüsiliste sümptomite all.

Lisaks võib paarisuhte probleemide lahendamata jätmine mõjutada ka laste suhteid teiste inimestega. Lapsed võivad hakata kartma lähisuhteid või muutuda suletuks, et mitte haiget saada. Samuti võivad nad õppida ebasobivaid viise konfliktide lahendamiseks ja käitumist, mida nad hiljem võivad rakendada oma enda suhetes täiskasvanu eas.

Vanemate paarisuhte probleemid võivad tõsiselt mõjutada laste heaolu ja arengut. Seetõttu on oluline, et vanemad õpiksid oma probleeme lahendama ning töötaksid koos, et tagada oma lastele turvaline ja stabiilne kodukeskkond. Vajadusel võib olla kasulik pöörduda spetsialisti poole, kes aitab vanematel paremini mõista, kuidas probleeme lahendada ja parandada oma suhet.

Toon välja 36 peamist viisi, mis juhtub lastega, kui paarisuhtes ei osata probleeme lahendada:

 1. Konfliktid ja lahkhelid paarisuhtes võivad mõjutada laste psühholoogilist arengut ning põhjustada tulevikus raskusi nende suhete loomisel ja hoidmisel.
 2. Lapsed võivad hakata tundma ärevust ja stressi ning kaotada turvatunde.
 3. Nad võivad muutuda ärrituvaks, närviliseks ja depressiivseks.
 4. Lapsed võivad kannatada uneprobleemide all ning neil võib tekkida raskusi magamisega.
 5. Probleemid paarisuhtes võivad põhjustada laste emotsionaalset ebakindlust ja ebastabiilsust.
 6. Konfliktidele pidevalt tunnistajaks olemine võib laste enesehinnangut mõjutada.
 7. Lapsed võivad hakata käituma ebasobivalt, et tähelepanu pälvida või oma emotsioone väljendada.
 8. Probleemid paarisuhtes võivad mõjutada laste käitumist koolis ning nende akadeemilist tulemuslikkust.
 9. Laste enesekindlus ja enesehinnang võivad kannatada, kui nad tunnevad, et nad peavad valima vanemate vahel.
 10. Nad võivad hakata kartma, et nende vanemad ei armasta neid enam või lahkuvad nende juurest.
 11. Lapsed võivad hakata teisi inimesi hukka mõistma või vältima, kui nad tunnevad end ebaturvalisena ja usalduse puuduses.
 12. Nad võivad muutuda üksildaseks või eraldatud, kui nad tunnevad, et neil ei ole kedagi, kellega rääkida.
 13. Nad võivad kaotada huvi harrastuste ja tegevuste vastu, mida nad varem armastasid teha.
 14. Lapsed võivad hakata käituma tagasihoidlikult või häbelikult, kui neil on raske suhelda või väljendada oma emotsioone.
 15. Nad võivad tunda end süüdi, kui nad arvavad, et nad peavad valima vanemate vahel või kui nad arvavad, et nende käitumine on probleemi põhjuseks.
 16. Laste võime keskenduda ja õppida võib kannatada, kui nad on stressis või mures.
 17. Nad võivad hakata tundma, et nad peavad täiskasvanute rolli võtma, eriti kui nad tunnevad end vastutavana olukorra lahendamiseks.
 18. Lapsed võivad tunda end ülekohtusena, kui nad tunnevad, et neil ei ole võrdset kohtlemist või kui neid karistatakse ebaõiglaselt tülide tõttu.
 19. Nad võivad hakata käituma vastuhakuliselt või trotslikult, kui nad tunnevad end raskes olukorras kinni olevat.
 20. Laste füüsiline tervis võib kannatada, kui nad ei saa piisavalt und, toitu või liikuda.
 21. Lapsed võivad hakata valetama või petma, et vältida konflikte või karistusi.
 22. Nad võivad hakata vältima vanemaid või püüdma olla nende juurest võimalikult palju eemal.
 23. Lapsed võivad hakata tundma end abituna või lootusetuna, kui nad tunnevad, et nende vanemate probleemid on lahendamatud.
 24. Neil võib tekkida hirm või ärevus, kui nad kuulevad vanemate vaidlusi või tülisid.
 25. Laste jaoks võib olla raske mõista, miks vanemad ei suuda omavahel läbi saada, mis võib tekitada neis segadust.
 26. Lapsed võivad hakata tundma end väärkohtlejana, kui nad on tunnistajaks vanemate vahelisele füüsilisele või emotsionaalsele vägivallale.
 27. Neil võib tekkida hirm, et nad peavad ise tulevikus sama olukorra läbi elama.
 28. Lapsed võivad hakata kaotama usku armastusse ja suhetesse tervikuna, kui nad kogevad, et vanemate suhe ei ole kestev.
 29. Neil võib tekkida hirm tuleviku ees, eriti kui pere lahkub ja elu hakkab uuesti nullist peale.
 30. Lapsed võivad hakata tundma end unarusse jäetuna või tähelepanuta jäetuna, kui vanemad on liiga hõivatud oma probleemide lahendamisega.
 31. Neil võib tekkida raskusi emotsioonide väljendamisega või nende mõistmisega, kuna vanemate käitumine võib olla ebaselge või vastuoluline.
 32. Lapsed võivad hakata tundma end süüdlasena, kui vanemad neile oma probleemide kohta liiga palju räägivad või neid nendega koormavad.
 33. Neil võib tekkida hirm, et nad kaotavad mõlemad vanemad, kui nad peavad lahendama keerulisi probleeme, näiteks vanemate lahutus või uue partneri võtmine.
 34. Lapsed võivad kaotada usalduse teiste inimeste vastu ja hakata kartma intiimseid suhteid.
 35. Probleemid paarisuhtes võivad mõjutada ka laste suhteid vanematega ning muuta nende käitumist nii kodus kui ka väljaspool seda.

 

Need on vaid mõned tagajärjed, mida lapsed võivad kogeda, kui nende vanemad ei oska paarisuhtes probleeme lahendada. Seega on oluline, et vanemad pööraksid tähelepanu oma suhetele ja õpiksid tervislikke suhtlus- ja probleemilahendamisoskusi, et kaitsta oma laste heaolu.

Lastele võib olla eriti raskendatud sellistes olukordades toimetulek, kuna nad ei pruugi täielikult mõista, mis toimub ning miks vanemad pidevalt tülitsevad või vaikivad. Nad võivad end süüdi tunda või arvata, et nende käitumine on probleemide põhjuseks.

Kui probleemid paarisuhtes ei lahene, võib see viia ka pere lõhenemiseni ja lahutuseni. See võib olla eriti traumeeriv lastele, kes võivad tunda, et nende maailm on kokku varisemas ja nad kaotavad oma kodu, vanemate läheduse ja turvalisuse. Lahutus võib mõjutada ka laste igapäevaelu, nagu elukoha, kooli ja sõprade vahetumine.

Kui vanemad ei suuda probleeme lahendada, võivad lapsed ka ise hakata samu käitumismustreid omaks võtma. Nad võivad kasvada üles ja mõelda, et konfliktid ja vaikimine on normaalsed suhtlemisviisid ning korrata seda käitumist tulevikus oma enda suhetes.

Seetõttu on oluline, et vanemad oskaksid lahendada oma probleeme viisil, mis ei kahjusta nende suhet ega kahjusta laste vaimset ja emotsionaalset heaolu. See võib hõlmata nii suhtlemisoskuste parandamist kui ka professionaalse abi otsimist, kui vaja. Lõppkokkuvõttes on oluline mõista, et lapsevanemate tervislik ja harmooniline suhe on üks parimaid kingitusi, mida nad saavad oma lastele anda.

Tark otsus on keerulisi konflikte lahendada Imago paarisuhteterapeudi abil turvalises keskkonnas, mis toetab seda, et oluline saaks räägitud liigsete emotsioonideta ja toimuks teineteise mõistmine. Olla kuuldud on igaühe peamine vajadus.

Registreerige teraapiasse SIIN.