fbpx

Koolitusturul pakutakse häid rahvusvaheliselt tunnustatud paarisuhte koolitusi. Millist neist valida?

Imago teoorial põhinev koolitus “Teekond soovitud armastuseni” ja PREP-paarisuhtekoolitus on mõlemad suurepärased viisid paarisuhte tugevdamiseks ja läheduse loomiseks.

Siin on mõned olulised sarnasused nende kahe koolituse vahel:

👉 Suhete tugevdamine: Mõlemad koolitused keskenduvad suhete tugevdamisele ja sellele, kuidas luua tervislik ja rahuldust pakkuv paarisuhe.

👉 Kommunikatsioonioskuste arendamine: Mõlemad koolitused aitavad paaridel arendada tõhusaid suhtlemisoskusi, mis aitavad neil paremini üksteist mõista ja lahendada konflikte.

👉 Praktilised tööriistad: Mõlemad koolitused pakuvad praktilisi tööriistu ja tehnikaid, mida paarid saavad igapäevaelus kasutada, et luua tugevamat sidet ja lähedust.

👉 Individuaalse arengu toetamine: Mõlemad koolitused toetavad ka individuaalset arengut, aidates paaridel paremini mõista enda vajadusi, soove ja hirme ning seeläbi paremini panustada suhtesse.

👉 Ennetav lähenemine: Mõlemad koolitused keskenduvad ennetavale suhtumisele ja aitavad paaridel luua tugevat alust ning ennetada võimalikke suhteprobleeme.

 

Need sarnasused tagavad, et nii Imago teoorial põhinev koolitus kui ka PREP-paarisuhtekoolitus pakuvad praktilist abi ja väärtuslikke teadmisi, mis aitavad paaridel luua armastavat, toetavat ja rahuldust pakkuvat paarisuhet.

Toon välja on ka 10 punkti, mis väljendavad nende erinevusi:

👉 Lähenemise olemus: Imago teooria rõhutab sügavaid emotsionaalseid sidemeid ja minevikust tulenevate haavade tervendamist, samas kui PREP-koolitus keskendub praktilistele oskustele ja kommunikatsioonivõtetele.

👉 Emotsionaalse ühenduse süvendamine: “Teekond soovitud armastuseni” aitab paaridel mõista ja süvendada emotsionaalseid sidemeid, samas kui PREP keskendub pigem konkreetsetele praktilistele strateegiatele.

👉 Mineviku mõju uurimine: Imago koolitus süveneb mineviku mõjule praegustele suhetele, samal ajal kui PREP keskendub enamasti olevikule ja tulevikule.

👉 Teadlikkuse suurendamine: Imago koolitus julgustab osalejaid uurima enda ja partneri vajadusi, soove ja hirme, samas kui PREP keskendub rohkem suhtlemisoskuste arendamisele.

👉 Dialoogi sügavus: Imago teooria julgustab paaridel süvitsi suhtlema ja avastama sügavamaid tõdesid, samas kui PREP keskendub suhtlemisvõtetele ja konfliktide lahendamisele.

👉 Kogemuslik lähenemine: “Teekond soovitud armastuseni” koolitus sisaldada rohkem praktilisi kogemuslikke harjutusi, mis aitavad osalejatel sügavamalt mõista suhete dünaamikat.

👉 Terviklik lähenemine: Imago teooria põhinev koolitus käsitleb suhteid tervikuna, hõlmates emotsionaalset, vaimset ja füüsilist tasandit, samas kui PREP keskendub peamiselt kommunikatsioonile.

👉 Süsteemne mõtlemine: Imago teooria rõhutab suhete süsteemset olemust, kus mõlemad partnerid on omavahel seotud, samas kui PREP võib keskenduda rohkem individuaalsetele suhtlemisoskustele.

👉 Emotsionaalse turvalisuse loomine: Imago teooria aitab luua emotsionaalset turvalisust suhetes, võimaldades partneritel tunda end kuulduna, mõistetuna ja omavahel ühendatuna.

Imago teoorial põhinev koolitus “Teekond soovitud armastuseni” ja PREP-paarisuhtekoolitus on mõlemad väärtuslikud viisid suhete tugevdamiseks ja läheduse loomiseks.

Mõlemat koolitusest on loodud nii paaride versioon, kui ka üksinda osalemise versioonid: Imago koolitus “Kuidas hoida leitud armastust” ja PREPi koolitus “Minu suhe on minu kätes“.

Olles ise kõigi nelja koolituse sertifitseeritud koolitaja, siis julgen kinnitada, et mõlemat tüüpi koolitused on vajalikud ja erinevad täiesti. Mina soovitaks läbida kõik, enne soovitaks läbida PREP-koolitused ja siis Imago. Paaridele mõeldud versioonid keskenduvad suhtele ja üksikosalejatele mõeldud versioonid keskenduvad iseenda kasvule. Kui aga valida tuleb ainul üks, siis ise valiksin „Kuidas hoida leitud armastust“.