fbpx

Soovid olla pikema süütenööriga parem lapsevanem, keda igatseb endale iga laps?

“Teekond soovitud vanemluseni”

koolitus aitab lõpetada

lapse vingumise ja

sõnakuulmatu käitumise ning 

paneb lapse sinuga koostööd tegema. 

Rahvusvaheliselt hinnatud teadliku vanemluse oskuste koolitus

(originaalpealkiri Connected parents, thriving kids ®),

mida vajaksid kohe laste sündides

“Teekond soovitud vanemluseni” koolitus aitab sind:

enda süütenööri pikendada

saada aru, mis on lapse kapriiside ja jonni taga

omandad rohkelt tööriistu, mis aitavad olla see lapsevanem, keda oleksid ka iseendale soovinud

hoiad kokku lapsega tülitsemistele kuluvat aega ja närvirakke

koged kohe suhtlemist parandavaid praktilisi dialooge

oskad vältida vigu, mis sind lapsest eemale tõukavad

oled õnnelikum, sest su lapsed teevad sinuga koostööd

oled valmis lapsega koos teda toetaval viisil probleeme lahendama

saad teada, millega sina ise panustad oma vanemluse ebaõnnestumisse

avastad seniteadmata oskused, mida kool ja elu pole sulle õpetanud

Koolituse õppekava ja programm:

Õppe sisu: kokku 16 h.

1. moodul

* Teadliku vanemluse suunas – mõistad mida teadlik vanemlus lapse jaoks luua võimaldab
* Imago teooria – õpid kuidas hingehaavade tervendamine toimub läbi ühenduse
* Reaktiivne/teadlik vanemlus – saad teada, millega kahjustad ja millega toetad last
* Imago dialoog – saad praktilise ühenduse loomise esimeste sammude kogemuse
* Imago süvendatud dialoog – koged praktilise ühenduse loomise süvendatud samme

2. moodul
* Lapse ja vanema ühendus – õpid, mis muutub suhtluses lapsega, kui teil on ühendus
* Lapse arengufaasid – saad teada, millised arengufaasid mõjutavad enim lapse kasvamist
* Vanemaks olemise muster, tugevused ja väljakutsed – saad teada, millist varasemat mustrit oma lapsepõlvest sina vanemana kordad ja kuidas seda muuta
* Vanem, kui peegel – õpid, kuidas peegeldada lapse kogemust ja tundeid teda toetavalt

3. moodul
* Avastades arenevat last – saad teada, kuidas toetada erinevas vanuses lapse elutervet kasvamist
* Lapse eluterved vajadused arengufaasides ja haiget saamise võimalused – mõistad, mis last kahjustab ja kuidas vigade tegemine lapsi arendab
* Lapsepõlve toetavad ja allasuruvad sõnumid mõtlemises, tundmises, tajumises, tegutsemises – õpid, milliseid sõnumeid sina oma lapsele teadlikult ja teadvustamatult annad
* Enda kasvuaja teadlikud ja mitteteadlikud sõnumidotsid üles oma lapsepõlvest isiklikud käivitid 

4. moodul
*Otsides kulda iseendastleiad lapse frustratsioonide abil oma isiklikud valukohad
* Lapsepõlvemälestused – aitavad luua seosed praeguse käitumisega
* Teadlik vanemoskad pakkuda järjepidevat ja usaldusväärset tuge lapsele
* Jonnimise ümbertõlgendamine mõistad, mis laps tegelikult soovib oma jonniga öelda
* Ühenduse taastamineoskad teadlikult lapse jonnis kohale jääda
* H.O.L.D dialoogvõimaldab olukorda näha lapse vaatenurgast ning teda kaasata piiride panemisse elutervel ja toetaval moel
* Õige hingamineaitab kõige kiiremini ärritusest väljuda ja kohale jääda
* Teadlik/alateadlik käitumine – oskad enda reageerimisi analüüsida ja muuta

5. moodul
* Lapsepõlve mõjutajad ja ärritajadõpid, miks su laps ei koge sinu head tahet toetavana
* Sinu enda lapsepõlve pagassaad aru, millist pagasit sina kaasas kannad ning mis on selle mõju
* Isikliku kasvu sirutusmõistad lapsevanemluse hirme, mille juured on sinu minevikust
* “Mina tean” jutt ja selle mõjuõpid, kus sina räägid lapsega tema vajadustele ruumi mitte jätvalt
* Vanemluse eesmärkmuudad “mina tean” jutu ja kahjustavad mustrid ennast ja last toetavateks

6. moodul
* Mina vanemana – teadvustad, millised hetked sinu lapsevanemaks olemises on õnnestunud
* Lapse vajadused, väljakutsed ja oskused nende täitmisel – kordad üle millised on lapse vajadused, miks sul on neid raske täita ja milliseid uusi oskuseid saad edaspidid kasutada
* Kui katus sõidab ära – saad teada, kuidas toimib aju ärritumise korral ja milles laps ennast süüdistama hakkab
* Kui lapsel “viskab üle”õpid, kuidas sinu stress kandub üle lapsele ja sel hetkel ei saa head käitumist oodata 
* Minimeeriv/maksimeeriv käituminesaad teada milline on sinu ja su lapse kaitsekäitumine hingevalu kogemise korral ja milleks see kasulik on

7. moodul
* Mõistes haavatud iseennast – õpid miks sa taaslood samu olukordi
* Väljakutsed – saad teada, mida teha, kui laps näitab endas külgi, mis sulle ei meeldi
* Lapspõlve hooldajate mõju – aitab sul aru saada sinu vanemate otsesest mõjust su enda lapsevanemlusele
* Avastamise dialoog – avastad enda ägedate reaktsioonde tagamaad
* Arenguplaan enda ärritustega tegelemisekskoostad isikliku arenguplaani ärrituste muutmiseks

8. moodul
* Vanema-lapse dialoog lapse silmade läbisa näed olukorda oma lapse vaatenurgast ning hakkad seeläbi teda hoopis teisiti mõistma
* Tulevikuvisoonmäärab suuna, milline vanem sa soovid nüüd edaspidi olla uue teadlikkuse abil
* Lõbusalt aja veetmine suurendab lapse heaolutunnet sinuga olles
* Positiivne üleujutamineannab lapsele tunde, kui oluline ja suurepärane ta sinu jaoks on

Õppekava nimetus: 

Teekond soovitud vanemluseni: lapse kuulamise ja mõistmise kunst

Õppekava rühmSuhtlemisoskused

Eesmärk: Koolituse tulemusel osaleja loob toetava kasvukeskkonna ja eneseregulatsiooni oskuse lapsele.

ÕpiväljundKoolituse läbinu:

* lähtub lapse arengustaadiumist tema toetamisel
* loob teadliku häälestatuse ühenduse loomiseks lapsega
* analüüsib isiklikku rolli väljakutsete põhjustes
* analüüsib isiklikku potentsiaali lapsevanema
* rakendab turvaliseks suhtlemiseks Imago dialoogi oskuseid

Sihtgrupp: lapsevanemad, Imago terapeudid, nõustajad, lastehoiutöötajad, vanavanemad, lastekaitse spetsialistid

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad

Õppe maht: 21 ah/16 h, sellest auditoorne osa 12 ah, praktilist tööd koolituskesskonnas 4 ah , praktiline töö paarides 5 ah.

Õppekeskkond: koolitus toimub mugavas 20-kohalises koolitus- ja nõustamiskeskuses või veebikeskkonnas. Koolitusruumile puudub juurdepääs ratastooliga liikumiseks ning on raskelt ligipääsetav liikumispuudega inimestele. Minimaalne osalejate arv 6.

Videokoolitus on saadaval e-õppe keskkonnas ja vaadatav osalejale sobival ajal.

Õppesisu:

* teadliku vanemuse Imago põhimõtted ja normid
* reaktiive vanemlus/teadlik vanemlus
* Imago suhteteooria
* Imago dialoogi praktiline kogemine
* lapse ja vanema ühenduse loomine
* süvendatud Imago dialoogi praktiline kogemine
* teadliku vanema käitumise muutmise kavatsuse praktilise dialoogi kogemine
* lapsekasvatuse jälje praktiline harjutus
* kasvamine vanemana ja üle reageerimise mõju lapsele
* silmkontakti praktiline harjutus
* ühenduse võimaluste praktiline harjutus
* vanemluse väljakutsete ja tugevuste praktiline harjutus
* lapse MINA arengu teekond – ühenduse faas, avastamise faas, identiteedi faas, pädevuse faas
* sotsialiseerimise protsess ja allasuruvad sõnumid
* teadlike ja mitteteadlike sõnumite praktiline harjutus
* enese avastamise teekond
* enese lapsepõlvemälestuste sünteesi praktiline harjutus
* jonnimise ümbertõlgendamine ja ühenduse taastamine
* alateadlik vs teadlik sekkumine
* lapsepõlve mõjutused, pettumused ja valud
* mina vanemana
* iseenda haavade mõistmine
* teadliku vanemuse võimalused
* lapse endorfiinide tõstmine ja positiivse üleujutamise praktiline harjutus
* lapse sõnum: palun näe mind

Õppevahendid: eestikeelne töövihik (kontakoolitusel saadav kohapeal, zoomi koolitusel saadetakse postiga ja videokoolitusel on loetav veebis. Kuulub koolituse hinna sisse.)

Õppemeetod: loeng, demonstratsioon, videote vaatamine, diskussioon grupiga, individuaaltöö töövihikuga, dialoogid/vestlused paarides

Hindamine kontaktkoolitusel: koolituse läbimise eelduseks on auditoorses ja praktilises töös osalemine vähemalt 80% ja 3 praktilise dialoogi tegemine.
Hindamismeetod: suuline arutelu.
Hindamiskriteerium: õppija jagab grupis tema isiklikku kogemust dialoogide kasulikkusest ja raskuskohtadest iga dialoogi praktilise kogemise järel.

Kontaktkoolitusel väljastatav dokument
Tunnistus, kui 3 praktilise dialoogi suuline arutelu grupis on läbitud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsest tundidest.

Koolitaja kompetentsust tagav kvalifikatsiooni kirjeldus: Imago kõrgema taseme sertifitseeritud paarisuhte terapeut ja – koolitaja.

Koolitajad: Imago kõrgema taseme sertifitseeritud terapeut ja koolitaja Kristina Tamm, psühhoteraapia väljaõppe läbinud ja Imago paarisuhte terapeudi väljaõppes osaleja Karina Tamm.

Koolitaja

Minu nimi on Kristina Tamm

Olen Imago kõrgema taseme kliiniline sertifitseeritud paarisuhte terapeut

sertifitseeritud transpersonaalne psühhoterapeut 

sertifitseeritud Imago töötubade koolitaja 

sertifitseeritud superviisor

Minu lähenemine koolitustel

Kõik koolitused on kogemuskoolitused, kus tehakse läbi praktilised harjutused.

👉Praktilise harjutamisega tagatakse õpitu omandamine kuni 75% (Edgar Dale 1969.a  “Õppimise püramiid“).

Töötame väikeste gruppidega.

Loome ja hoiame turvalise ruumi, mis on iseendasse vaatamise koolitustel kõige alus.

Aktsepteerime õppijat kõigi tema omaduste ja erisustega. See on aitab luua turvalist ruumi.

Tipptasemel spetsialistina oleme valmis hoidma ja toetama ülestulevaid emotsioone. Olete turvaliselt hoitud ruumis.

 

Väga vajalik koolitus kõigile.

See muudab Sinu vaatenurka ja annab sügavama arusaamise.

See ei ole tavaline koolitus, siit algab suur töö iseendaga. Mul on raske oma mõttemustreid muuta ja koolituse kuulamise ajal tunnen paljuski iseennast ära ja annab võimaluse läbi teadmiste olla sügavam ja mõistvam.

Aitäh selle koolituse eest. Olen väga palju juurde saanud, seepärast soovitan kõigile. See raha, mis siia alla panete saate paremate suhete näol mitmekordselt tagasi.
Tänulik Tiiu Ulmre.

Tiiu Ulmre

See koolitus on mind aidanud palju paremasse kohta. Ma näen oma ärritumise seoseid oma lasepõlvega ja taipamisi tuleb iga päev.

Ma ei saanud enne aru, et lapse kiusliku käitumise taga on tema stress ja ühenduse puudmine minuga.

Juba kahe nädalaga hakkasid tulema muutused.

See koolitus on paremini investeeritud raha igal juhul.

Kairi Rebane

Mulle meeldis, et koolitusel olid erinevad teemad ja koolitajad olid tõeliselt pädevad, samuti jagasid põnevaid näiteid.

Mõistan nüüd rohkem, kus mu vanemad on mulle nö haiget teinud ja millega mina saan oma lapsi toetada.

Karl S.

Teekond soovitud vanemluseni aitas mul õppida 2. aastase lapsega palju uut.

Need pisikesed eluõied vajavad tohutult palju märkamist, peegeldamist ja ridade vahelt lugemist, mis tunded ja emotsioonid parasjagu valdavad.

Me ei sünni nende oskustega, meie, kui vanemana võiksime suunata eriti nendel esimestel eluaastatel.

Näiteks asjade tegemast keeldumine, nutt ja viha käsikäes ning sellele järgnev löömine on pigem alati appikarje “palun kallista, ma vajan sind”.

Tavaliselt lõppeks see karistuse vōi solvumisena, tänasel päeval ma kustutan tule rahumeelselt ja sekunditega olukord muutub.

Mida aeg edasi, seda vähemaks ka jääb neid olukordi. Kuid kõik see eeldab ka meie endi stabiilsust.

Teele Lohu

Üldinfo ja toimumise ajad

Rahvusvaheliselt hinnatud vanemluse koolitus: “Teekond soovitud vanemluseni”

Koolituse originaalpealkiri: Connected parents, thriving kids ®

Koolitus viib vanemluse uuele ja teadlikumale tasandile, mis tagab ühenduse sinu ja lapse vahel.

Ühendus on kõige olulise vundamendiks kasvades. Õppida ühendust taastama ja hoidma on parim, mida oma lapse  jaoks teha saad. Turvaline ühendus tagab vaimselt terve kasvukeskkonna iseendaga hakkamasaava ja enesekindla lapse kasvamiseks.

Sobib vanematele, kes tahavad:

  • olla paremad vanemad sõltumata lapse vanusest
  • kasvatada enesekindlat last
  • viia oma vanemluse uuele teadlikule tasemele

Koolituse loojad on Harville Hendrix ja Helen LaKelly Hunt.

Teemakäsitlus baseerub Imago teoorial ja põhineb uskumusel, et armastusel ning ühendusel on tervendav jõud.

Koolitus õpetab vanemluse kohta seda, mida sa varem pole teadnud, kuid mis on väga oluline terve hingeeluga lapse kasvatamiseks.

Sa saad võimaluse ka enese avastamiseks ja negatiivsete vanemluse mustrite paljastamiseks, tänu millele õnnestub sul luua lapsega tervemaid ja hingelisemad suhteid.

Koolitajateks saavad olla ainult spetsiaalselt väljaõppega kõrgema taseme Imago suhte terapeudid, mis tagab kõrge kvaliteedi.

Keskendume koolitusel palju ka iseenda alateadlikele käitumistele ja nende muutmise võimalustele.

Koolitus toimub eesti keeles.

Koolitusel on raha tagasi garantii *

Usume selle koolituse kasulikkusesse sinu jaoks ja soovime, et tunneksid valikut tehes ennast turvaliselt.
Kui koolituse lõpuks tunned, et see ei vasta su ootustele, siis makstakse raha vastu vaidlemata tagasi. *

See on sinu GARANTII, et sa tuled kogema väärt asja, mis sind vanemluses reaalselt aitab.

Koolitusest loobumisel raha tagastamise tingimused on kirjas õppekorralduses.

Zoomi ja kontaktkoolitusele registreerimine lõppeb 3 päeva enne koolitust või kui grupp saab täis.

Videokoolitus on saadaval 24/7.

Kontaktkoolitusele registreerimise lõpuni on jäänud:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Koolituse toimumise info:

Hetkel ei ole ühtegi kontaktkoolituse aega veel üles pandud.  Registreeri ennast koolituse OOTELISIT.

Videokoolituse ostmisel saad seda vaadata sulle sobival ajal 24/7 e-õppe keskkonnas. Koolitaja: Kristina Tamm

LIITU JÄRGMISE KOOLITUSEGA

Koolitusel on kohtade arv piiratud!

Maksimaalse turvalisuse loomiseks töötame väikese grupiga (4-12 osalejat).

Videokoolitust saad mugavalt vaadata sulle sobival ajal ja kohas!

  • Vabad kohad VIDEOKOOLITUSel sulle sobival ajal 24/7 1% 1%

Põhjused vanemluse koolitusele tulemiseks võivad olla järgmised

Laps ei kuula sõna

Loe rohkem
Kui sa tunned, et laps ei kuula sõna, siis on see peegeldus sinu enda ebatervest eeskujust ja käitumisest.

Kindlasti ei tee sa seda meelega, aga sa ei tea ka seda, milline sinu käitumisest sellise olukorra loob.

Teil ei ole sellist ühendust, mis paneks lapse tahtma sõna kuulata. Sest sa pole osanud seda luua.

Koolitus aitab sul aru saada, kuidas käituda lapsega nii, et ta tahaks sõna kuulata ja koostööd teha.

Laps jonnib pidevalt

Loe rohkem
Kui sa tunned, et laps jonnib pidevalt, siis tea, et see on protest ühenduse kadumise vastu.

See on see peegeldus sinu enda ebatervest eeskujust ja käitumisest.

Kindlasti ei tee sa seda meelega, aga sa ei tea ka seda, milline sinu käitumisest sellise olukorra loob.

Sa pole osanud temaga seda ühendust luua, sest seda ei õpetata koolis ja ilmselt pole ka su vanemad osanud seda teha.

Koolitus aitab sul aru saada, kuidas käituda lapsega nii, et temaga luua eluterve ühendus, mis aitaks ka lapsel ennast tunda õnnelikumana.

Ma ei saa lapsega rääkida

Loe rohkem

Oleme kõik ilmselt ühel või teisel hetkel tundnud, et laps ei kuula meid. Näiteks ta segab täiskasvanute jutule vahele.

Ilmselt oled ka ise seda teinud. Te ei kuula, sest teil pole kellelgi kuulamisoskust ega harjumust. See oskus ei ole kaasasündinud.

Koolitus õpetab seda, kuidas oma last kuulata nii, et ta tahaks ka sind kuulata.

Ma ärritun liiga kiiresti

Loe rohkem
Lapsed toovad välja meie enda nõrgad kohad.

Lühikese süütenööriga rikud ära lapse elu. See koolitus aitab sul aru saada, mis on sinu ärrituste taga.

Laps on muutunud

Loe rohkem
Laps ei ole muutunud, vaid kaisteb ennast selle emotsionaalse valu eest, mis ta sinuga olles kogeb. Tema sinu jaoks vastuvõetamatu käitumise taga on suur vajadus olla ühenduses, kuid ta pole seda sinult saanud elutervel viisil. Sa pole lihtsalt osanud seda pakkuda, sest seda koolis ei õpetatud.

Vanemluse koolitus on siin parim, mis aitab sul aru saada, kuidas laps tagasi “normaalseks” muutuks.

Kuidas saan oma last toetada?

Loe rohkem
Last saad  toetada teda kuulatates ja tema tundeid mõistes. Temaga arvestades ja teda kaasates. See tähendab peegeldamist ja empaatiat.

Imago vanemluse koolitus õpetab just neid, last kõige enam toetavaid, tööriistu.

Soovin olla teadlik vanem

Loe rohkem
Teadlik vanem tegeleb enesearenguga ja iseenda minevikuhaavade tervendamisega, et olla emotsionaalselt täiskasvanuks saanud lapsevanem.

Vaid sel juhul saad sa toetada oma last

Ma tunnen ennast ebaõnnestunud lapsevanemana

Loe rohkem
Selline tunne tuleb vanemluses tihti ette. Lapsed ei allu meie soovitule ja me ei tea enam mida teha, et olukord muutuks.

Sul on vaja õppida mõistma oma lapse käitumise tagamaid. Enamasti pole see pahatahtlikkus ja jonn, vaid stressireaktsioon olukorrale. Laps on isiksus nagu sinagi, tal on omad põhjused ja vajadused.

Kui sa saad aru, mida sa vajad eluterveks vanemluseks, alles siis saad lapsele panna eluterved piirid, millest ta on valmis ka kinni pidama. Imago vanemluse koolitus aitab sind selles parimal moel.

Mida ma saan teha, et ma ei kahjustaks oma last

Loe rohkem
Sul on vaja õppida mõistma oma lapse halva käitumise tagamaid. Enamasti pole see pahatahtlikkus, vaid stressireaktsioon olukorrale. Laps on isiksus nagu sinagi, tal on omad põhjused ja vajadused.

Kui sa saad aru, mis taksitab sul endal last toetada, alles siis saad lapsele olla tõeliseks toeks.

Imago vanemluse koolitus õpetab just seda, mis on sinu enda takistused ning aitab lahti mõtestata lapse halva käitumise tegelikud tagamaad.

See on parim teadliku vanemluse koolitus, kus sa oled eales käinud.

Z

Sa oled tänulik endale, et sa sellel osalesid.

See on investeering enda lapse ja iseenda heaolusse.

Z

Ainus mida kahetsed on see, et sa ei teadnud seda kõike juba varem.

See ei ole juhus, et sa siin lehel oled!

ÕPI OLEMA HEA VANEM

👉 Kasutades koolitusel õpitud oskuseid oma vanemluses võid tunda (taas)ühenduse kogemust juba esimese praktiliste katsetuste ajal. 

👉 Koolitusl teed palju praktilisi harjutusi, mille kasutamist saad jätkata kohe peale koolitust.

Kas teadsid, et oskamatus last päriselt kuulata on üheks peamiseks hingehaavade tekitajaks ja ühenduse katkestajaks.

Ei ole olemas raskeid lapsi, on keerulised lapsevanemad.

Lapse saamine võib olla stressirohke. Kas oled aga mõelnud, kui stressirohke on lapsel saada sellised vanemad.

Kujutle ette – et sul on võimalik olla parim vanem oma lapsele.

👉 Sinu panusest sõltub, kas lapsest kasvab enesekindel ja õnnelik inimene.

👉 See, kuidas sa teda kasvatad, määrab tulemuse.

Mida sa siis teed?

  • Kas jätkad vanaviisi lapsevanemaks olemist?
  • Lähed pigem koolitusele, et õppida oma last kuulama ja mõistma sügavamal tasemel?

👉 Kui oled üks neist, kes ei pea oluliseks enesearengusse ja vanemlusse panustada, siis tõenäoliselt lükkad koolitusele registreerimise tulevikku. Uskudes, et mida see koolitus ikka aitab, ja lootes, et küll asjad lapsed ise kasvavad normaalseks ja ka mured lahenevad iseenesest.

👉 Aga sa pead pettuma! Asjad ei muutu iseenesest, vähemalt mitte paremaks. Sa jätsid kasutamata võimaluse olla parim vanem oma lapsele.

👉 Mitte sellepärast, et sa ei oskaks olla lapsevanem.

👉 Probleem peitub selles, et sa ei ole teadvustanud, mida tuleks oma kasvatsuses muuta ja kuidas panustada teistmoodi.

👉 Sa jäid lootma vanale harjumuspärasele käitumisele, mis pole siiani toonud soovitud tulemust. Võimalus olla parim vanem oma lapsele jäi sul kasutamata.

👉 Sa võib-olla püüdsid vahepeal rohkem pingutada lapse nimel ja teha midagi teisiti katse-eksituse meetodil.

👉 Aga sa ei oska sügavamal tasandil ja turvaliselt kuulata oma lapse tegelikku sõnumit, frustratsiooni ja stressi ja teda mõista nii nagu on vaja terve hingeeluga lapse kasvatamiseks.

👉 Sa ei ole kasutanud tööriistu, mis loovad tõelise (taas)ühenduse sinu lapsega läbi turvalise kuulamise. Sest sul pole neid oskuseid sellisel tasemel kaasa sündinud.

👉 Sama oluline kui lapse kuulamine on ka tema mõistmine ja täielik vastu võtmine sellisena nagu ta on. Sa tahad ise ju sama, et sind võetaks vastu sellisena, nagu sa oled. Vanemad kasvatavad tihti lapsi läbi oma vajaduste, mitte lapse omade.

👉 Sellest, kuidas sa last kasvatad, sõltub tema tulevik, et kas ta saab iseendaga hakkama.

Nüüd kujutle ette, et sul on võimalus ajamasinas tagasi liikuda.

Sulle antakse taas võimalus olla parim vanem oma lapsele.

👍 Sa oled võluväel ära õppinud oma lapse kuulamise ja tema kapriiside mõistmise.

👍 Oled selgeks saanud enda panuse tema kasvamisel ja selle, mis aitab sul olla parim vanem oma lapsele.

👍 Su laps austab sind, teeb koostööd ja usaldab sinuga jagada oma muresid ja rõõme.

👍 Tunned, et oled maailma kõige õnnelikum lapsevanem.

Nüüd on see võimalus sinu ees

Koolitus “Teekond soovitud vanemluseni” annab sulle tööriistad oma süütenööri lühendamiseks ja soovitud vanemaks saamiseks

Koolituse hind € (osaleda võib 2 inimest)

+ lisaboonuste väärtus €

Lisaboonused:

Koolituselt saadav info on võrdne 10 teraapiaseansiga, mille väärtus on 1200€.

✔ “Sisemise tarkuse” metafooridel põhinev 30-harjutusega  allalaetav töövihik alateadvusega tööks. Väärtus 49.-

✔ “Kohtumine sisemise lapsega” 10-harjutusega  allalaetav töövihik. Väärtus 49.-

✔ “Kuidas säilitada häid pere ja paarisuhteid rasketel aegadel” 1h 10 min kestev videokoolitus + töölehed. Väärtus 49.-

👍 Raha tagasi garantii. See annab sulle null riski.

👍 Võimalus tasuda kuni kolmes osas.

👍 Koolituse järgne tugigrupp, kus jagan praktikat toetavaid materjale.

Selle tulemuseks on parem suhe lapsega, mis on hindamatu väärtusega.

Osalejad said koolituselt

Teete seda asja tõesti hingega.

Tundsin koolitusel, et olin kuuldud ja mõistetud.

See koolitus pani mind vastutust võtma enda hingevalu eest.

Loodan, et mineviku uksed saavad nüüd kergemini avaneda ja ei mõjuta mind enam nii palju edaspidi.

Väga praktiline koolitus. Loogilisus ja süsteemsus aitasid aru saada ertinevatest olukordadest. Tõeliselt head näited aitasid ka kaasa sellele.

Koolitus pani mind ületama iseenda ebamugavusi ja see on hea, sest selleks ma siia ju tulingi.

Olen täiesti rahul.

Teadmine, et minust sõltub  90% minu lapse hakkamasaamisest tulevikus paneb kiirelt tegutsema.

Aitäh, et avasite silmad.

Kui palju ma olen siiani valesti teinud vanemana! On hea teada, et saan nüüd midagi paranadad.

Miks seda koolis ei õpetata?

Mis toimub koolitusel

Kas teadsid, et …

  • Sinu lapse täiskasvanu ea probleemide põhjustajaks on 90% tema lapsepõlv ja ainult 10% juhtudel oleviku probleemid 90% 90%

Kui sa ikka veel kahtled, kas see on sinu jaoks,

siis vaata TASUTA lühikoolitust,

mis annab sulle vastuseid:

Miks sa lapsevanemana erinevates olukordades endast välja lähed?

Kuidas raskused paarisuhtes mõjutavad lapsi?

Millega võib lapsevanem hingehaavu tekitada?

Kuidas lapsevanemana rahu säilitada?

Mida tähendab emotsionaalselt lõhutud laps?

Vaatamiseks varu aega 1h 22 min.

Korduma kippuvad küsimused

Olen juba varem erinevatel vanemluse koolitustel käinud, mida mul on siit juurde õppida?

Ükski teine vanemluse koolitus ei põhine Imago teoorial ja seetõttu ei käsitle vanema ja lapse suhteid juuretasandini välja. See meetod on lapse ja vanema suhete vundamet ja kiirlift mõistamaks, kust me sügavama tasandi valu ja pettumused loome, ning kuidas neid vältida saame.  See on kõige sügavamale minev vanemluse koolitus.

Mis siis, kui see koolitus mulle ei sobi?

Saad seda riskivabalt proovida kuni esimese kontaktkoolituspäeva lõunani või videkoolitusel teise peatüki lõpuni. Kui selle ajaks jooksul tunned, et see koolitus pole sinu jaoks, maksame sulle küsimusi esitamata raha tagasi .

100% raha tagasi garantii!

Kas mul on mõtet osaleda, kui ma olen piisavalt hea vanem?

Lapsevamluse oskused pole meile kaasa sündinud. Need omandame katse-eksituse teel, vaadeldes lapsena oma hooldajaid ja korrates ise sama või minnes teise aarmusesse.

Nii õpitud oskused ei toimi alati meie kasuks. sa ei pruugi teadagi, millega lood oma lapsele hingehaavad.

Ka kõige parem lapsevanem pole iial 100% lapse vajadustele vastav. Alati saab olla veel parem.

Mul on laps(ed) juba täiskasvanud, mida see koolitus mulle juurde annab?

Mitte kunagi pole hilja olla veel parem lapsevanem, sest selleks jääd sa oma laste elu lõpuni.

Sa saad teada, millega oled oma lastele haiget teinud ja kuidas seda kasvõi nüüd parandada.

Sellega tervendad sa oma laste lapsepõlvehaavasid ja aitad muuta nende vanemluse dünaamikat.

Kas mul on mõtet koolitusel osaleda, kui lapse teine vanem pole huvitatud teadlikust vanemlusest?

Lapsel on alati 2 vanemat, kellest laps on alguse saanud ja sinu luua on selles olukorras 50%.

Kui teine pool pole huvitatud temmast, siis sa tema eest vastutust võtta ei saa, kuid saad anda oma osa lapsele võimalikul toetavamal moel.

Kuidas ma saan olla kindel, et need tehnikad mu vanemaks olemist parandavad?

Tehnikad ei paranda sinu vanemaks olemist. Sina ise parandad oma seda neid tehnikaid kasutades.

Iga uue tehnika igapäevaseks kasutamiseks on vaja muuta oma vanu harjumusi. See toimub aja jooksul. Ja see on otsus neid kasutama hakata.

See on ka vastutuse võtmine.

Küsimuste korral kirjuta: info@siseminerahu.ee või helista: 502 0796