fbpx

Soovid suhtesse kergust?

“PREP-paarisuhtekoolitus” annab sulle turvalise suhte-vundamendi loomise oskused targaks paarisuhteks.

PREP koolitus on tõenduspõhine koolitus,

mida peaks õpetatama juba gümnaasiumi lõpus

“PREP-paarisuhtekoolitus” annab sulle:

teadmise, mil viisil sina sellesse kõike panustad

ülevaate sinu suhte tegelikust hetkeseisut

kuidas täita partneri armastuse anumat

suhtlemisoskused

kuidas vihaga toime tulla

olulised nipid suhteks ning uued vaatenurgad

probleemilahendamise oskused

jõudu suhtega tegelemiseks

Osalejad said PREP koolituselt

Sain teada, kuidas ise olla mõistvam, jõuda kokkuleppele ja rasketest olukordadest välja tulla.

Mõistan nüüd, et tuleb rohkem rääkida ootustest ja kriisiplaan teha valmis varem ehk enne tüli. Siis on lihtsam.

Saime ühise platvormi, millelt lihtsamalt koos edasi liikuda.

Uskumatu, kui erinevad võivad olla meie vajadused.

See koolitus tegi puust ja punaseks selgeks, miks meie tülid eskaleeruvad.

Sain teada, et me polegi osanud suhelda, sest pole seda kuskilt õppinud.

Nüüd hakkame kasutama kõneleja-kuulaja-tehnikat keerulistest asjadest rääkimisel.

Peegeldamine tundub olevat kõige olulisem tööriist suhetes.

Sain teada, kuidas ehitada suhe üles nii, et see on meeldiv ja püsiv.

Õppisin oma kaaslast oluliselt paremini tundma, kuigi arvasin, et 14 aasta jooksul juba tunnen teda.

Ja iseenda osas sain ka teada, et mille kallal tööd teha.

Paaridele mõeldud  paarisuhte baasoskuste interaktiivne koolitus

PREP koolituse üldinfo ja toimumise ajad

Rahvusvaheliselt hinnatud tõenduspõhine paarisuhtekoolitus: “PREP-paarisuhtekoolitus”

Koolituse originaalpealkiri:  PREP Inc. – Prevention and Relationship Education Program ®

 

Koolitus põhineb aastatepikkustel uurimustöödel ja on üks paremini dokumeteeritud programme maailmas.

Koolitus on loodud paarisuhte tugevdamiseks ning kooselu negatiivse arengu ennetamiseks.
Loome ju elukestvaid paarisuhteid selleks, et tahame inimesena kogeda midagi põhjapanevalt head, mitte terve elu probleeme lahendada.

Oskustepõhine interaktiivne koolitusprogramm paaridele.

Koolituse loojad on Howard Markman Ph.D., Scott Stanley Ph.D ja Galena Rhoades Ph.D.

PREP’i põhimõte seisneb selles, mil moel partnerid teineteisega käituvad, kuidas omavahel suhtlevad ja millised on nende hoiakud suhtesse.

Need on mallid, mida saab muuta või parandada.

Paaril endal peab olema piisavalt tahet muutusprotsess ette võtta ja kas nad on nõus piisavalt tahtma panustada, et muutust ellu viia.
Tulemus sõltub panusest kursusel ja hiljem kodus.

Koolitus toimub eesti keeles.

PREP koolitus sobib neile, kes tahavad:

 • osata konflikte juhtida
 • suuta oma emotsioone juhtida
 • suhtlemisoskuseid parandada
 • pühenduda
 • panustada sellesse, et suhe jääks püsima.
 • rutiinist välja murda ja uut arengusuunda leida
 • negatiivsust eemaldada

Koolitusest loobumisel raha tagastamise tingimused on kirjas prep.ee lehe lõpuosas.

Registreerimine lõppeb 3 päeva enne koolitust või kui grupp saab täis.

Järgmisse gruppi registreerimise lõpuni on jäänud:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Koolituse hind paarile € / tasumine võimalik ka 3-s osas

Toimumise ajad ja kohad:

 

 • Võimalik tellida individuaalne koolitus ühele paarile. Soovi korral võta ühendust info@siseminerahu.ee ja lepime aja ja koha kokku

LIITU JÄRGMISE GRUPIGA

Kohtade arv piiratud!

 • Vabu kohti 18.-19.05 koolitusele 100% 100%
 • Vabu kohti privaatsele koolitusele, mille aeg on kokkuleppel 0% 0%

See on suhte baasoskuste koolitus, mida peaks läbima iga suhet sooviv inimene.

Z

Sa oled tänulik endale, et otsustasid tulla ja tänulik ka kaaslasele, et koos seda tegite

See on investeering iseenda suhtesse.

Z

Ainus mida kahetsed on see, et seda ei õpetatud sulle juba koolis.

PREP koolituse õppekava ja programm

Õppekava nimetus:
PREP-paarisuhtekoolitus – paarisuhte baasoskused
Vaata koolituse õppekava siit
Õppekava rühm: suhtlemisoskused

Eesmärk: koolituse tulemusel osalejad oskavad saavutada lähedust, sügavamat, tervemat ja elujõulisemat suhet pikas perspektiivis.

Õpiväljund: koolituse läbinu:
* loob tugeva vundamendi paarisuhtele
* märkab suhtlemise ohumärke oma suhtes
* käsitleb viha tervel moel
* valdab probleemilahendamise tehnikat
* praktiseerib kõneleja kuulaja tehnikat

Sihtgrupp: paarisuhte teemast huvitatud paarid, paarisuhteterapeudid, pereterapeudid, nõustajad, psühhoterapeudid, perelepitajad, lastekaitse spetsialistid.

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad.

Õppe maht ja ülesehitus: 21 akadeemilist tundi/16 tundi, sh auditoorset tööd 9 akadeemilist tundi, praktilist tööd koolituskeskkonnas 6 akadeemilist tundi, omavahelised dialoogid/vestlused 6 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Koolitus toimub mugavat olemist võimaldavas 20-kohalises koolitus- ja nõustamiskeskuses või veebikeskkonnas. Koolitusruumile puudub juurdepääs ratastooliga liikumiseks ning on raskelt ligipääsetav liikumispuudega inimestele.
Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 4.

Õppe sisu:
* suhte turvalisuse alustalad – millele ehitada suhe
* armastuse keeled – kuidas sina tunned ennast armastatuna
* suhtlemise ohumärgid – kust läheb kommunikatsioon lappama
* hea suhtlemise alustalad
* varjatud teemad – kust saavad tülid tegelikult alguse
* kõneleja-kuulaja tehnika – turvaline kuulamine
* sõpruse ja lõbu vajalikkus ning hoidmine
* põhjendatud ja põhjendamata ootused
* stressiga toimetulek ja teineteise toetamine
* sensuaalsus suhtes
* probleemide lahendamise tehnika
* andestamise võimalikkus ja vajalikkus
* pühendumine suhtes

Õppevahendid: töövihik, värviratas, kõneleja-kuulaja kaart (saadavad kohapeal, kuuluvad koolituse hinna sisse).

Õppemeetod: auditoorne töö, diskussioon, praktiline  töö koolituskeskkonnas, töö paarides, enesereflekteerimine.

Hindamine: koolituse läbimise eelduseks on kohaolek koolitusel 100%.

Väljastatav dokument: 
Tunnistus, kui praktilise töö suuline arutelu on läbitud.

Koolitaja kompetentsust tagav kvalifikatsiooni kirjeldus:  sertifitseeritud-PREP-paarisuhte koolitajad

Koolitajad: Kristina Tamm, psühhoterapeut, Imago paarisuhteterapeut, koolitaja ja kliiniline superviisor.
Anu Stamberg, holistiline terapeut ja vaimse tervise õde

Koolituse maaletooja: Väärtustades Elu SA
Täiendkoolitusasutuse nimi: Sisemine Rahu MTÜ

Õppekava kinnitamise aeg: 12.04.21

Õppe sisu:
Koolitus toimub kuni 2 päeva kl 10-18 kokku 16 h.
Vaata tervet programmi siit
1. päev

Kl 10-11.30
* Sissejuhatus 
* Turvalisuse alustalad

Kl 12.00-13.30
* Südamest-südamesse – armastuse keeled

Kl 14.30-16.00

* Suhtlemise ohumärgid 
* Hea suhtlemise alustala

16.30-18.00
* Varjatud teemad 

2. päev: kl 10-18

Kl 10-11.30
* Ootused 

Kl 12-13.30
* Probleemide lahendamine

Kl 14.30-16.00
* Stress ja lõõgastumine
* Teineteise toetus

16.30-18.00
* Sõprus ja lõbu
* Seksuaalsus ja senusaalsus

* Andestamine
* Pühendumine

* Kokkuvõte

Paarisuhe toimib, kui mõlemad pooled võtavad vastutuse selle eest, mida nad ütlevad ja teevad, mõlemad peavad suutma ennast turvaliselt tunda ja mõlemal peab olema usk ühisesse tulevikku teineteisega.

Põhjused PREP koolitusele tulemiseks:

Me ei saa rääkida omavahel

Loe rohkem
Kui sa tunned, et te ei saa rääkida mingitel teemadel või suhelda emotsioonivabalt, siis on paarisuhtekoolitus  KOHUSTUSLIK!

Pole muid probleeme, kui on kommunikatsiooni probleemid ja kui pole head suhtlust, pole suhtes turvalisust ja rahulolu.

Ta ei kuula mind

Loe rohkem
Oleme kõik ilmselt ühel või teisel hetkel tundnud, et partner ei kuula meid. Näiteks ta katkestab jutule vahele.

Ilmselt oled ka ise seda teinud. Te ei kuula, sest teil pole kuulamise oskust ja harjumust. See ei ole kaasasündinud oskus.

Kaaslase jutust jõuab uuringute kohaselt meieni 20-40 %, loogiline, et tunned, et sind ei kuulata, kui nii vähe jõuab teisele kohale. Sa võid küll ise pidada ennast heaks kuulajaks.

Kaaslase sõnumi täielikuks kuulmiseks (eriti keerulistel teemadel) on vaja kasutada spetsiaalselt teadliku kuulamise ja turvalise vestlemise tehnikat.

Koolitus õpetab seda.

Ma tunnen, et ta ei mõista mind

Loe rohkem
Tunne, et “partner ei mõista mind” tekib sellest, kui teineteist ei kuulata ja puudub oskus vaadata olukorda partneri vaatenurgast. Ehk domineerib “mina tean” formaat suhtes.

Koolitus aitab selle teema suurepäraselt läbi töötada, et teise inimese vaatenurka mõista ja aktsepteerida.

Ta on muutunud

Loe rohkem
Suhte alguses tunnete, et olete nii sarnased ja mõistate teineteist poolelt sõnalt. Ühel hetkel leiate, et olete nii erinevad.

See, mis sind tõmbas kaaslase juurde suhte alguses, sellest saab ühel hetkel tüli allikas.

Mitte ta ei ole muutunud, vaid teie tähelepanu on teises kohas. Kui alguses oli tähelepanu rõõmul, siis nüüd on valul.

Lisaks on kogu elu ja suhe alati dünaamilised ja kõik on muutumises kogu aeg. Ka sina oled muutunud.

Koolitus aitab sul aru saada, kuidas vähendada seda valu, millele tähelepanu on nüüdseks koondunud ja millega taasluua seda rõõmu uuesti, mida kogesid suhte alguses.

Sa saad taasarmuda oma partnerisse.

Teadlik suhe ja suhte hooldus

Loe rohkem
Sõltumata sellest, kus oled oma paarisuhtes, siis otsus liikuda teadlikku suhtesse saab juurde luua rõõmu ja rahulolu väga suurel hulgal.

See on tänuväärne investeering iseenda heaolusse.

Lähedus ja intiimsus on kadunud suhtest

Loe rohkem
Intiimsus on paarisuhte üks oluline osa, kui see pole just kahepoolne kokkulepe seda mitte oma suhtes luua ja selle puudumisega ollakse rahul.

Lähedus kaob vastastikkuse valu kogemisel ja liigse rutiini tekkimisel.

Rõõmu loovas suhtes on intiimsuse soov loomulik vajadus armastuse näitamiseks.

Kui teie suhtes on see puudulik, siis on oluline selle teemaga tegeleda. Sest kahe koos eksisteeriva “naabrina” elada.

Video PREP koolitusest

Tulin koolitusele, et julgeda ennast rohkem avada ja leida ühiseid eesmärke.
Kairi

Koolitusele tõi mind vajadus osata igapäevases suhtluses teha ennast paremini selgeks.
Rain

Tulin, et leida üles kohad, kus saaks midagi paremini teha.
Mariann

Tunnen huvi, kuidas keerulistel momentidel leida sild emotsionaalse ja ratsionaalse vahel.
Kaidi

Ma ei oleksi arvanud, et mõni asi läheb nii korda mu kaaslasele.
Toomas

Tulin, et teada kuidas saada balanssi meie erinevuste vahel.
Ülle

Kas teadsid, et …

 • Uuringute kohaselt PREP-paarisuhtekoolituse järgselt suurenes rahulolu eluga 57% -l osalejatest 57% 57%
 • 97% inimestest sooviks, et saamine ja andmine oleks paarisuhtes tasakaalus. Kuidas sinu suhtes olukord on? 97% 97%

See ei ole juhus, et sa siin lehel oled!

ÕPI ENNAST MITTE KAOTAMA PAARISUHTESSE!

Kasutades õpitud oskuseid oma paarisuhtes võid tunda, et su kaaslane mõistab sind juba esimeste dialoogide praktiseerimise ajal.

PREP koolituse ajal teed palju praktilisi harjutusi, mille kasutamist saad jätkata kohe peale koolitust. 

Kui sul on kaaslasega erinev armastuse keel, siis võivad armastuse tassid jääda tühjaks.

Uuringute kohaselt korvab ühe halva ütlemise 5-20 head ütlust. Mõtle enne, kui ütled, mida sülg suhu toob. Sul ei ole mingit õigust teha teisest inimesest oma emotsioonide prügikasti.

Emotsionaalselt täiskasvanuks saanud inimesed oskavad oma emotsioone hallata nii, et sellega ei kahjusta teisi ja isennast.

Kujutle ette, et sul on võimalik olla rahul oma paarisuhtes.

👉Sinu panusest sõltub see, kas su suhe on turvaline.

👉Ja see mida ning kuidas sa teed, määrab tulemuse.

Mida sa siis teed?

 • Kas jätkad asjade tegemist vanaviisi ja peate edasi paraleel-monolooge?
 • Lähed pigem koolitusele, et õppida paarisuhte baasoskuseid?

👉Kui oled üks neist paljudest, kes ei pea oluliseks suhte heaolusse panustada ja veel vähem suhte teemal koolitusele minema, siis tõenäoliselt valid koolitusele registreerimise tulevikku lükata, uskudes, et mida see koolitus ikka aitab ja lootes küll asjad iseenesest laabuvad ja küll mured lahenevad.

👉Aga sa pead pettuma. Asjad ei muutu iseenesest. Vähemalt mitte paremaks. Sa jätsid võimaluse olla õnnelikus paarisuhtes kasutamata.

👉Mitte sellepärast, et sa ei oskaks suhelda.

👉Probleem peitub selles, et sa ei ole saanud teadlikuks, mida tuleks muuta, et sinu suhe oleks turvaline.

👉Sa jäid lootma oma vanale harjumuspärasele käitumisele, mis pole siiani toonud soovitud tulemust suhtlemises. Võimalus olla õnnelikus paarisuhtes jäi sul kasutamata.

👉Sa võib-olla püüdsid pingutada küll vahepeal rohkem suhte nimel ja teha midagi teisiti katse-eksituse meetodil.

👉Aga sa ei oska turvalisust luua.

👉Sa ei ole kasutanud neid tööriistu, mis loovad turvalisust paarisuhtes. Sest sul pole neid.

👉Sama oluline, kui turvalisus paarisuhtes on ka kaaslase kuulamine ja mõistmine ja täielik vastu võtmine sellisena nagu ta on. Sa tahad ise ju sama, et ta võtaks sind vastu sellisena nagu sa oled.

👉See, kuidas sa turvalisust lood, sellest sõltub su suhte õnn.

Nüüd kujutle ette, et sul on võimalus ajamasinas tagasi liikuda.

Sulle antakse taas võimalus olla soovitud paarisuhtes.

👍 Sa oled võluväel ära õppinud turvalisuse alustalad.

👍 Oled endale selgeks teinud enda panuse teie suhtesse ja selle, mis aitab sul muuta oma suhet õnnelikuks.

👍 Su kaaslane mõistab sind taas.

👍 Ja sa tunned, et oled õnnelikum inimene maapeal.

Nüüd on see võimalus sinu ees

“PREP-paarisuhtekoolitus” annab sulle baasoskused heas suhtes olemiseks.

Koolituse hind paarile € / tasumine võimalik ka 3-s osas

Miks sa vajad PREP koolitust

PREP koolituse Korduma Kippuvad Küsimused

Kas koolitusel peab jagama grupi ees oma suhteprobleeme?

Ei, grupiga jagama ei pea mitte midagi. Sa oled küll teretulnud jagama oma kogemusi, sest see rikastab väga koolitust.

Koolitaja loob selleks turvalise ja hoitud ruumi, et kui sa soovid jagada, siis saaksid toetatud ja kui ei soovi, siis saad rahulikult olla.

Mis siis, kui see koolitus ei sobi mulle?

See on tõenduspõhine koolitus ja need meetodid on üle maailma toiminud juba 30+ aastat.

Miks nad sulle ei eaks sobima, kui nad teistele sobivad?

Kas veebis toimuv koolitus erineb kontaktkoolitusest?

Veebis ja saalis toimuvad koolitused on ühesugused.

Tänapäeva digitaalne ajastu võimaldab teha ka veebis grupitöid.

Koolitus ei ole järelvaadatav, seda ei salvesttaa, sest tegemist on isiklike teemade jagamisega.

Samuti pole mõtet liituda veebikoolitusega sooviga lihtsalt taustaks seda kuulata ja vaid infot tarbida.

Tegemist on interaktiivse kogemuskoolitusega, kus kõik räägitu on oluline igaks järgmiseks sammuks ja harjutuste tegemiseks.

Sa pead keskenduma 100%, et sellest kasu saada.

Ma olen sellel koolitusel varem osalenud, kas on mõtet uuesti tulla?

Koolituse programmi loojad soovitavad seda koolitust 2-4 aasta jooksul uuesti läbida.

Kuna kõik elus on muutuv, siis olete suhete teemal selleks ajaks ka teises kohas oma elus.

Mida teha, kui partner ei soovi koos minuga koolitusele tulla?

On olemas võlulause, mis töötab 99% juhtudest: “Palun tule minu pärast kaasa!”.

Kui su kaaslane ikkagi keeldub, siis on hea endalt küsida, et kui ta ei soovi minu pärast midagi teha, siis mida sa seal suhtes õieti teed.

Kas mul on mõtet osaleda, kui mu suhe on piisavalt hea?

Head suhtes olemise oskust pole kunagi liialt palju.

Me ei ole iial nii targad, et midagi poleks enam õppida.

Kuna elu on pidevas muutumises, siis on iga hetk võiamlik õppida midagi uut.

Kuidas ma saan olla kindel, et need tehnikad mu suhet parandavad?

Tehnikad ei paranda sinu suhet. Sina ise parandad oma suhet neid tehnikaid kasutades.

Iga uue tehnika igapäevaseks kasutamiseks on vaja muuta oma vanu harjumusi. See toimub aja jooksul.

Kas ma võin ka ilma kaaslaseta tulla?

See koolitus on paaridele. Üksinda osaledes liitu palun “Minu suhe on minu kätes” koolitusega.

Pilte PREP koolitusest