fbpx

Unistad, et kaaslane mõistaks sind ja saaksite rääkida tülitsemata?

“Teekond soovitud armastuseni” paarisuhte koolitus annab sulle tööriistad lugupidavaks ning õnnelikuks suhteks, kvaliteetseks tülitsemiseks ja soovitud armastuse saamiseks.

“Teekond soovitud armastuseni” koolitus on teadliku paarisuhte oskuste koolitus, mida oleksid juba varem vajanud

“Teekond soovitud armastuseni” koolitus aitab sind:

oskad kaaslast kuulata ja temaga rääkida ilma tülitsemata

koged kohe suhtlemist parandavaid praktilisi dialooge

omandad rohkelt tööriistu, mis aitavad muuta suhte õnnelikumaks

hoiad kokku tülitsemistele kuluvat aega ja närvirakke

oskad vältida vigu, mis teid tülli ajavad

oled õnnelikum, sest kaaslane mõistab sind

oled valmis ise koos kaaslasega probleeme lahendama ilma terapeudi abita

saad teada, millega sina ise panustad paarisuhtes oma ebaõnne

Osalejate Kristel ja Raivo Juhanson kogemus koolituselt

Teekond soovitud armastuseni koolituse õppekava ja programm:

Õppe sisu:

Kontaktkoolitus toimub 2 päeva kl 10-19, kokku 18 h.

1. moodul

*Sissejuhatus Imago teooriasse – lapsepõlve pagasi osad
*Lapsepõlvehaavade saamine
*Partneri alateadlik valimine
*Paralleelmonoloogist dialoogi
*Imago dialoogi struktuur

2. moodul
*Tunnustamise dialoogi praktiline kogemine
*Juhitud kujutlus – tagasi minevikku
*Isikliku armastuse kuvandi kujunemise praktiline süntees – lapsepõlvehooldajate mõjud, rõõmud ja pettumused hooldajatega
*Tunnustamise dialoogi praktiline kogemine

3. moodul
*“Mina“ arengu teekond
*Roomaja aju reaktsioonid ja nende võimusest väljumine
*Vastandlikud alateadlikud kaitsekäitumised – kaitse valu vastu
*Kaitsekäitumiste vähendamise võimalused
*Juhitud kujutlus: turvaline koht
*Lapse-vanema dialoogi praktiline kogemine

4. moodul
*Suhte faasid – võimuvõitlus, armumise taasloomine
*Isikliku suhtemustri praktiline süntees – unistused , pettumused , igatsused ja frustratsioonid partneriga.
*Sõnadeta dialoogi praktiline kogemine
*Juhitud kujutlus – partneri sisemine laps

5. moodul

*Eeldamisest küsimisse
*Hoolivate käitumiste praktiline harjutus
*Juhitud kujutlus – me oleme ühenduses

6. moodul
*Mõistmise ja empaatia liitmine dialoogi
*Praktiline Imago täispika dialoogi praktiline kogemine
*Väljapääsuteed – oskamatus suhelda + praktiline dialoog

7. moodul
*Frustratsiooni jäämagi
*Käitumise muutmise palve praktiline harjutus + praktiline dialoog

8. moodul
*Positiivse energia tagasitoomise praktiline harjutus
*Suhtevisiooni praktiline harjutus
*Kokkuvõte

Õppekava nimetus:

Teekond soovitud armastuseni

Õppekava rühmSuhtlemisoskused

EesmärkKoolituse tulemusel saab osaleja oskused (taas)luua rahuldust pakkuvamat paarisuhet ja sügavat omavahelist ühendust.

ÕpiväljundKoolituse läbinu:

* lahendab võimuvõitlust suhetes

* korvab lapsepõlve rahuldamata vajaduste puudujääke

* kuulab ja kuuleb oma partneri tegelikku sõnumit

* kirjeldab suhtekonflikti põhjustajat: vastandlikku kaitsekäitumist

* rakendab turvalist kuulamise ja rääkimise oskust erinevates Imago dialoogides

Sihtgrupppaarisuhte teemast huvitatud paarid, paarisuhteterapeudid, pereterapeudid, nõustajad, psühhoterapeudid, perelepitajad, lastekaitse spetsialistid.Õpingute alustamise tingimused: puuduvad

Õppe maht24 akadeemislist tundi/18 tundi,

sellest auditoorne osa 12 akadeemislist tundi, praktilist tööd koolituskesskonnas 6 akadeemislist tundi, praktiline töö koolituskeskkonnas paarides 6 akadeemislist tundi.

Õppekeskkond:  Koolitus toimub mugavas 20-kohalises koolitus- ja nõustamiskeskuses või veebikeskkonnas. Koolitusruumile puudub juurdepääs ratastooliga liikumiseks ning on raskelt ligipääsetav liikumispuudega inimestele. Minimaalne osalejate arv 4. 

Õppevahendidmahukas ja põhjalik eestikeelne töövihik (saadav kohapeal, kuulub koolituse hinna sisse)

Õppemeetod: auditoorne töö, diskussioon, praktiline töö töövihikuga ja praktiline töö paarides

Hindamine: koolituse läbimise eelduseks on auditoorses ja praktilises töös osalemine vähemalt 80% ja 3 praktilise dialoogi tegemine.
Hindamismeetod: suuline arutelu.
Hindamiskriteerium: õppija jagab grupis tema isiklikku kogemust dialoogide kasulikkusest ja raskuskohtadest iga dialoogi praktilise kogemise järel.

Väljastatav dokument
Tunnistus, kui 3-e praktilise dialoogi suuline arutelu grupis on läbitud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsest tundidest.

Koolitaja kompetentsust tagav kvalifikatsiooni kirjeldus: Imago kõrgema taseme sertifitseeritud paarisuhte terapeut ja – koolitaja.

Koolitaja

Minu nimi on Kristina Tamm

Olen Imago kõrgema taseme kliiniline sertifitseeritud paarisuhte terapeut

sertifitseeritud transpersonaalne psühhoterapeut 

sertifitseeritud Imago töötubade koolitaja 

sertifitseeritud superviisor

Minu lähenemine koolitustel

Kõik koolitused on kogemuskoolitused, kus tehakse läbi praktilised harjutused.

👉Praktilise harjutamisega tagatakse õpitu omandamine kuni 75% (Edgar Dale 1969.a  “Õppimise püramiid“).

Töötame väikeste gruppidega.

Loome ja hoiame turvalise ruumi, mis on iseendasse vaatamise koolitustel kõige alus.

Aktsepteerime õppijat kõigi tema omaduste ja erisustega. See on aitab luua turvalist ruumi.

Tipptasemel spetsialistina oleme valmis hoidma ja toetama ülestulevaid emotsioone. Olete turvaliselt hoitud ruumis.

 

Tulime koolitusele, et liikuda suhtes paremasse kohta.

Kristina on professionaalne vestluse hoidja ja juhtija, kes hoiab toetab ja juhendab perfektsel hetkel.

Super ruumi hoidmine. See on tänuväärne töö.

Kristel ja Raivo

Koolitusele tõi mind isiklik soov suhet parandada.

Mulle meeldis, et tegelesime alateadvusega ja lapsepõlve traumade kaardistamisega. Selles oli loogilisus.

Teooria ja praktiline osa vaheldusid mõnusalt, head näited elust aitasid paremini aru saada iseendast. Kõik oli põhjalik.

Kristinal on pühendumus 200% sellele teemale. Lisaks valdab ta materjali sügavalt.

Kelli

Mind tõid koolitusele ebakõlad suhtlemises. See koolitus peaks olema kohustuslik juba gümnaasiumi lõpus.

Väga hea suunamine ja toetus, hooliv käitumine, et kogu protsessi julgeda läbi teha.  Oli näha, et koolitajal oli siiras soov meid aidata.

Tiia

Soovisin suhet muuta teadlikumaks.

Seda koolitust oleks vaja olnud juba varem, et mitte praegu oma jamades sipelda.

Koolitaja oli väga pädev antud teema osas ja tema elulised näited aitasid iseennast samas kohas ära tunda.

Väga hea turvalise ruumi hoidmine aitas ennast avada.

Suurepärane koolitus, soovitan kõigile!

Kristjan

Koolitusele tulin partneri soovil.

Koolitaja erapooletu suhtumine lõi turvalise tunde. Meeldis väga selge jutt ja näited teistest paaridest.

Sain selgust, et minu tänased reaktsioonid on lapsepõlvest tekkinud mustrid, mida ma saan vabalt muuta.

Oliver

Meid tõi koolitusele vajadus mõista oma kaaslast.

Oli soe vastuvõtt ja koolitaja enda lugude rääkimine meeldis.

Väga selge struktuur, praktilised harjutused võimaldasid läbi töötada enda teemad. Selged taipamised tulid praktilistest sünteesidest.

Koolitusruum tekitas mõnusalt vaba oleku.

Usume, et suudame nüüd oma teemasid omavahel lahendada. Jätka samas vaimus, Kristina!

Aleksandr ja Ksenja

Põhjused “Teekond soovitud armastuseni” paarisuhte koolitusele tulemiseks võivad olla järgmised

Me ei saa omavahel rääkida

Loe rohkem

Kui sa tunned, et te ei saa rääkida mingitel teemadel või suhelda emotsioonivabalt, siis on paarisuhtekoolitus  KOHUSTUSLIK!

Kui on kommunikatsiooniprobleemid ja puudub hea suhtlus, pole suhtes turvalisust ega rahulolu.

Ta ei kuula mind

Loe rohkem

Oleme kõik ilmselt ühel või teisel hetkel tundnud, et partner ei kuula meid. Näiteks ta segab jutule vahele.

Ilmselt oled ka ise seda teinud. Te ei kuula, sest teil pole kuulamisoskust ega harjumust. See oskus ei ole kaasasündinud.

Kaaslase jutust jõuab uuringute kohaselt meieni 20-40%. Loogiline, et tunned, et sind ei kuulata, kui teisele jõuab kohale nii vähe. Iseennast võid küll pidada heaks kuulajaks, ent kaaslase sõnumi täielikuks kuulmiseks (eriti keerulistel teemadel) on vaja kasutada spetsiaalset teadliku kuulamise ja turvalise vestlemise tehnikat.

Koolitus õpetab seda.

Ma tunnen, et ta ei mõista mind

Loe rohkem

Tunne, et “partner ei mõista mind” tekib sellest, kui teineteist ei kuulata ja puudub oskus vaadata olukorda partneri vaatenurgast. Ehk suhtes domineerib “mina tean” formaat.

Koolitus aitab selle teema suurepäraselt läbi töötada, et teise inimese vaatenurka mõista ja aktsepteerida.

Ta on muutunud

Loe rohkem

Suhte alguses tunnete, et olete nii sarnased ja mõistate teineteist poolelt sõnalt. Ühel hetkel leiate, et olete nii erinevad.

Sellest, mis sind tõmbas kaaslase juurde suhte alguses, saab ühel hetkel tüli allikas.

Mitte tema ei ole muutunud, vaid sinu tähelepanu on teises kohas. Kui alguses oli tähelepanu rõõmul, siis nüüd on valul.

Lisaks on kogu elu ja suhe alati dünaamilised ning kõik on pidevas muutumises. Ka sina oled muutunud.

Koolitus aitab sul aru saada, kuidas vähendada valu, millele on tähelepanu nüüdseks koondunud, ja millega taasluua rõõmu, mida kogesid suhte alguses.

Sa saad oma partnerisse uuesti armuda.

Teadlik suhe ja selle hooldus

Loe rohkem

Sõltumata sellest, kus sa oled paarisuhtes parajasti oled, saad juurde suurel hulgal rõõmu ja rahulolu, kui otsustad liikuda teadlikku suhtesse.

See on tänuväärne investeering iseenda heaolusse.

Lähedus ja intiimsus on suhtest kadunud

Loe rohkem

Intiimsus on paarisuhtes oluline osa (kui just pole kahepoolset kokkulepet seda mitte luua ja selle puudumisega ollakse rahul).

Lähedus kaob vastastikkuse valu kogemisel ja liigse rutiini tekkimisel.

Rõõmu loovas suhtes on intiimsuse soov loomulik vajadus armastuse näitamiseks.

Kui teie suhtes on see puudulik, siis on oluline selle teemaga tegeleda. Mitte elada kahe koos eksisteeriva “naabrina”.

Üldinfo ja toimumise ajad

Rahvusvaheliselt hinnatud paarisuhtekoolitus: “Teekond soovitud armastuseni”

Koolituse originaalpealkiri: Getting The Love You Want ®

Koolitus viib suhte uuele sügavamale ja teadlikumale tasandile, mis tagab ühenduse partnerite vahel.

Ühendus on kõige olulise vundamendiks suhetes. Oskus kaduma läinud ühendust taastada ja hoida on parim, mida endi jaoks teha saate.

Sobib paaridele, kes tahavad:

 • suhteprobleeme mõista ja lahendada
 • rutiinseks muutunud suhet elavdada
 • viia oma suhte uuele tasemele

Koolituse loojad on Harville Hendrixi ja Helen LaKelly Hunt.

Teemakäsitlus baseerub Imago teoorial ja põhineb uskumusel, et armastusel on tervendav jõud.

Koolitus õpetab paarisuhete kohta seda, mida sa varem pole teadnud, kuid mis on väga oluline terveks suhteks.

Sa saad võimaluse enese avastamiseks ja negatiivsete mustrite paljastamiseks, tänu millele õnnestub luua tervemaid suhteid.

Koolitajateks saavad olla ainult spetsiaalselt väljaõppega kõrgema taseme Imago paarisuhte terapeudid, mis tagab kõrge kvaliteedi.

Keskendume koolitusel iseenda alateadlikele käitumistele ja nende muutmise võimalustele.

Koolitus toimub eesti keeles.

  Koolitusel on raha tagasi garantii *

  Usume selle koolituse kasulikkusesse sinu jaoks ja soovime, et tunneksid valikut tehes ennast turvaliselt.
  Kui see ei vasta su ootustele, siis makstakse raha vastu vaidlemata tagasi. *

  * Tingimus:

  • alustad hilinemata
  • kui koolitus sulle ei sobi, siis oled lahkud hiljemalt esimese päeva lõunaks (kuni 4 tundi peale algust).
  • lahkudes tuleb tagastada täitmata materjalid

  See on sinu GARANTII, et sa tuled kogema väärt asja, mis sind paarisuhetes reaalselt aitab.

   Koolitusest loobumisel raha tagastamise tingimused on kirjas õppekorralduses.

   Registreerimine lõppeb 3 päeva enne koolitust või kui grupp saab täis.

   Registreerimise lõpuni on jäänud:

   Day(s)

   :

   Hour(s)

   :

   Minute(s)

   :

   Second(s)

   Toimumise aeg ja koht:

   • 10.-11.08.2024 kl 10-19, Uuetalu tee 9, Alliku küla. Koolitaja Kristina Tamm
   • 19.-20.10.2024 kl 10-19, Weizenbergi 6, Tallinn. Koolitajad Kristina Tamm ja Kaia Kapsta-Forrester

    

   • Võimalik tellida individuaalne koolitus ühele paarile. Hind 1500.- Soovi korral võta ühendust info@siseminerahu.ee ja lepime aja ja koha kokku

    LIITU JÄRGMISE GRUPIGA

    Kohtade arv piiratud!

    Maksimaalse turvalisuse loomiseks töötame väikese grupiga, kuni 4-10 paari.

    • Vabu kohti 10.-11.08 5% 5%
    • Vabu kohti 19.-20.10 5% 5%
    • Vabu kohti privaatsele koolitusele, mille aeg on kokkuleppel 0% 0%

    Osaleja Kalev Selteri kogemus koolituselt:

    Osaleja Helle Tõnts kogemus koolituselt:

    See on parim teadliku suhte koolitus, kus sa oled eales käinud.

    Z

    Sa oled tänulik endale, et sa sellel osalesid.

    See on investeering iseenda heaolusse.

    Z

    Ainus mida kahetsed on see, et sa ei teadnud seda kõike juba varem.

    Kas teadsid, et …

    • Praeguste probleemide põhjustajaks paarisuhtes on 90% sinu minevik ja ainult 10% juhtudel su partner 90% 90%
    • Paarisuhtes tekkinud olukordades on alati mõlemal poolel oma vastutus 50% ja 50% 50% 50%

    See ei ole juhus, et sa siin lehel oled!

    ÕPI OLEMA ÕNNELIKUS PAARISUHTES

    👉 Kasutades koolitusel õpitud oskuseid oma paarisuhtes võid tunda (taas)ühenduse kogemust juba esimese praktilise dialoogi ajal. 

    👉 Koolituse ajal teed palju praktilisi harjutusi, mille kasutamist saad jätkata kohe peale koolitust.

    Kas teadsid, et suutmatus omavahel suhelda ja teineteist kuulata on üheks peamiseks lahkumineku põhjuseks.

    Kui varem pidid suhtes olema terve elu üheainsa inimesega, siis nüüd lahkutakse suhtes väga kergekäeliselt.

    Iseenda võtad sa kaasa ka suhtest lahkudes. Targem on selgeks õppida, millega sa ise lood oma suhtes ebaõnne ja õnne.

    Kujutle ette – et sul on võimalik olla soovitud paarisuhtes.

    👉 Sinu panusest sõltub, kas su suhe on õnnelik.

    👉 Mida ning kuidas sa ütled, see määrab tulemuse.

    Mida sa siis teed?

    • Kas jätkad kaaslasega suhtlemist vanaviisi?
    • Lähed pigem koolitusele, et õppida rääkima ja kuulama sügavamal tasandil?

    👉 Kui oled üks neist, kes ei pea oluliseks suhte heaolusse panustada, siis tõenäoliselt lükkad koolitusele registreerimise tulevikku. Uskudes, et mida see koolitus ikka aitab, ja lootes, et küll asjad iseenesest laabuvad ja mured lahenevad.

    👉 Aga sa pead pettuma! Asjad ei muutu iseenesest, vähemalt mitte paremaks. Sa jätsid kasutamata võimaluse olla õnnelikus paarisuhtes.

    👉 Mitte sellepärast, et sa ei oskaks suhelda.

    👉 Probleem peitub selles, et sa ei ole teadvustanud, mida tuleks oma ütlemises muuta ja kuidas öelda teistmoodi.

    👉 Sa jäid lootma vanale harjumuspärasele käitumisele, mis pole suheldes siiani toonud soovitud tulemust. Võimalus olla õnnelikus paarisuhtes jäi sul kasutamata.

    👉 Sa võib-olla püüdsid vahepeal rohkem pingutada suhte nimel ja teha midagi teisiti katse-eksituse meetodil.

    👉 Aga sa ei oska turvaliselt kuulata oma kaaslase tegelikku sõnumit ja teda mõista nii nagu on vaja õnneliku suhte jaoks.

    👉 Sa ei ole kasutanud tööriistu, mis loovad (taas)ühenduse suhtes läbi turvalise kuulamise. Sest sul pole neid.

    👉 Sama oluline kui kaaslase kuulamine on ka tema mõistmine ja täielik vastu võtmine sellisena nagu ta on. Sa tahad ise ju sama, et ta võtaks sind vastu sellisena, nagu sa oled.

    👉 Sellest, kuidas sa suhtled, sõltub su suhte õnn.

    Nüüd kujutle ette, et sul on võimalus ajamasinas tagasi liikuda.

    Sulle antakse taas võimalus olla soovitud paarisuhtes.

    👍 Sa oled võluväel ära õppinud oma kaaslase kuulamise ja mõistmise.

    👍 Oled selgeks saanud enda panuse teie suhtesse ja selle, mis aitab sul muuta suhet õnnelikuks.

    👍 Su kaaslane on sinusse taas armunud seetõttu, kuidas nüüd temaga suhtled.

    👍 Tunned, et oled maailma kõige õnnelikum inimene.

    Nüüd on see võimalus sinu ees

    2-päevane “Teekond soovitud armastuseni” paarisuhtekoolitus annab sulle tööriistad soovitud armastuse saamiseks ja õnnelikus suhtes olemiseks.

    👍 Raha tagasi garantii. See annab sulle null riski.

    👍 Võimalus tasuda kuni kolmes osas: ostu vormistamisel tee vajadusel vastav valik.

    Koolituse hind € (paarile) / tasumine võimalik ka 3-s osas

    + lisaboonused:

    ✔ +”Teekond soovitud vanemluseni ” Imago teoorial põhinev lapsevanemluse videokoolitus (vaadatav 90 päeva).  Väärtus 599.-

    ✔ +”Kuidas säilitada häid pere- ja paarisuhteid rasketel aegadel” videokoolitus (vaadatav 60 päeva). Väärtus 49.-

    Koolituselt saadav info on võrdne 10 teraapiaseansiga, mille väärtus on 1200€.

    👍 Koolituse järgne tugigrupp, kus jagan praktikat toetavaid materjale.

    Selle tulemuseks on parem suhe partneriga, iseendaga ja teistega, mis on hindamatu väärtusega.

    Osalejad said “Teekond soovitud armastuseni” koolituselt

    Õppisin tegelikult kuulama oma partnerit.

    Siiani olin arvanud, et olen hea kuulata, aga võta näpust.

    Sain siit iseenda “kasutusjuhendi” armastuses.

    Ja partneri oma ka.

    Tema oma oleks tahtnud juba varem saada, kohe suhte alguses.

    Teadmine, et 90% minu valust paarisuhtes on minu lapsepõlvest ja 10% ainult partneri poolt loodud, aitab palju rohkem partnerit aktsepteerida.

    Kui palju ma olen siiani valesti teinud! Miks seda koolis ei õpetata?

    Mis toimub koolitusel

    Kui sa ikka veel kahtled, kas see on sinu jaoks,

    siis vaata TASUTA lühikoolitust,

    mis annab sulle ülevaate koolituse teemadest

    Vaatamiseks varu aega 1h 22 min.

    Korduma kippuvad küsimused

    Kas koolitusel peab jagama grupi ees oma suhteprobleeme?

    Ei, grupiga jagama ei pea mitte midagi. Paarid arutavad oma teemasid omavahel. Koolitaja loob selleks turvalise ja hoitud ruumi, nii et kui sa soovid jagada, siis saaksid toetatud.

    Mis siis, kui see koolitus mulle ei sobi?

    Saad seda riskivabalt proovida kuni esimese koolituspäeva lõunani. Kui selle ajaks jooksul tunned, et see koolitus pole sinu jaoks, maksame sulle raha tagasi küsimusi esitamata. 100% raha tagasi garantii!

    Kas meil on mõtet osaleda, kui me suhe on piisavalt hea?

    Oskused paarisuhtes olla pole meile kaasa sündinud. Need omandame katse-eksituse teel, vaadeldes lapsena oma hooldajaid ja maailma. Nii õpitud oskused ei toimi alati meie kasuks.

    Nii nagu autot õpitakse juhtima kursustel ja viiakse autot hooldusesseas, et ennetada selle lagunemist, nii vajaks ka paarisuhtes olemine rohkemat teadlikkust ja hooldust. Paarisuhte koolitus on selleks parim.

    Mida teha, kui partner ei soovi koos minuga koolitusele tulla?

    On olemas võlulause, mis töötab 99% juhtudest: “Palun tule minu pärast kaasa!”.

    Kui su kaaslane ikkagi keeldub, siis on hea endalt küsida, et kui ta ei soovi minu pärast midagi teha, siis mida sa seal suhtes õieti teed.

    Mis siis kui mul pole praegu kaaslast, kellega koolitusele tulla?

    Sul on valida kaks varianti. Osaled koos mõne lähedase inimese või sõbraga, sest ka nii õpid sa ikkagi väga palju iseenda suhte kohta.

    Võid osaleda ka sama koolituse üksikosalejale mõeldud versioonil: “Kuidas leida ja hoida (enese)armastust”

    Kuidas ma saan olla kindel, et need tehnikad mu suhet parandavad?

    Tehnikad ei paranda sinu suhet. Sina ise parandad oma suhet neid tehnikaid kasutades.

    Iga uue tehnika igapäevaseks kasutamiseks on vaja muuta oma vanu harjumusi. See toimub aja jooksul.