fbpx

Tahad metafoorkaartide täielikku potentsiaali osata kasutada?

Metafoorkaartide koolitused annavad sulle nõustamises, teraapias, grupitöödes ning enesearengus uue taseme ja tõhusama tulemuse.

Kellele?

Enesearengu huvilistele

Coachidele

Superviisoritele

Koolitajatele

Nõustajatele/terapeutidele/kogemusnõustajatele

Õpetajatele

Sotsiaalpedagoogidele

Karjäärinõustajatele

Personalijuhtidele

Sotsiaaltöötajatele

Metafoorikaartide kogemuskoolitused, kus õpid läbi praktika

Metafoorkaartide koolitused aitavad sind:

enesearengus ja -avanemises

gruppide "sulatamises"

ratsionaalse mõtlemise peatamises

mõistuse ja alateadvuse dialoogi loomises

eneserefleksioonis

tunnete väljendamisel ning sõnastamisel

loovuse arendamisel

uute vaatenurkade leidmisel

Metafoorkaartide koolituste valikus on 2 koolitust:

Superviisor ja coach Kaisi Kask jagab oma kogemust metaforkaartide koolituselt

Timo Porval Turunduslaborist jagab oma kogemust metaforkaartidega firma suvepäevadel

Koolitaja

Minu nimi on Kristina Tamm

Olen Imago kõrgema taseme kliiniline sertifitseeritud paarisuhte terapeut

sertifitseeritud transpersonaalne psühhoterapeut 

sertifitseeritud Imago töötubade koolitaja 

sertifitseeritud superviisor

Minu lähenemine koolitustel

Kõik koolitused on kogemuskoolitused, kus tehakse läbi praktilised harjutused.

👉Praktilise harjutamisega tagatakse õpitu omandamine kuni 75% (Edgar Dale 1969.a  “Õppimise püramiid“).

Töötame väikeste gruppidega.

Loome ja hoiame turvalise ruumi, mis on iseendasse vaatamise koolitustel kõige alus.

Aktsepteerime õppijat kõigi tema omaduste ja erisustega. See on aitab luua turvalist ruumi.

Tipptasemel spetsialistina oleme valmis hoidma ja toetama ülestulevaid emotsioone. Olete turvaliselt hoitud ruumis.

 

Koolituse “Metafoorkaartide MEISTRIKLASS”  õppekava ja programm

Õppekava nimetus

Metafoorkaartide MEISTRIKLASS

Õppekava rühm: nõustajate metoodikaõpe psühhoteraapias

Eesmärk: koolituse tulemusel osaleja kasutab erinevaid tehnikaid metafoorkaartidega, kui abistavaid töövahendeid klienditöös, alateadvusega töös ja eneserefleksioonis/enesearengus mõtete, avastuste, ideede ja tähelepanekute saamiseks ning professionaalse pädevuse täiendamiseks.

Õpiväljund: koolituse läbinu:

* valdab konkreetseid tehnikaid kaartide kasutamiseks: iseseisvalt, klienditöös ja grupitöös
* reflekteerib iseennast läbi metafoorkaartide ja oskab teha nende abil otsuseid
* kombineerib oskuslikult erinevaid kaardipakke
* on aktiveerunud mõtlemis- ja kujutlusvõimega

Sihtgrupp: terapeudid, nõustajad, sotsiaaltöötajad, õpetajad, tegevusjuhendajad, koolitajad, kogemusnõustajad, coachid, psühholoogid, psühhoterapeudid, enesearengu huvilised, juhid, personalitöötajad.

Õppe maht: 8 akadeemilist tundi /6 tundi praktilist tööd koolituskeskkonnas.

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad, kokkupuudet metafoorkaartidega varasemalt ei pea olema.

Õppekeskkond: koolitus toimub koduses keskkonnas 10-kohalises ruumis või Zoomi keskkonnas. Tähelepanu allergikutele: ruumides on ka kass.

Koolitusruumile puudub juurdepääs ratastooliga. Minimaalne osalejate arv 4. 

Õppe sisu:
* metafoorkaartide eesmärk, lühiajalugu, võimalikud kasutusalad ja gruppides kasutamine
* avatud kaardid – juhtimise võimalus, pimedad kaardid – õppetunni võimalus, pakkide kombineerimine
* ratsionaalse kliendi “kinnijäämised”
* “mina“ kohtumine maailmaga, pimealad ja toimetulek maailmas
* isiklikes kriisides toimetuleku ressursside leidmine
* enda tee leidmine hetke olukorrast edasi liikumiseks
* lugude jutustamine ja mängulisus
* intuitsiooni usaldamine
* iseenda parimaks tervendajaks olemine
* rikastavad terapeutilised dialoogid kaartidega

Õppevahendidmaterjalid 14-ne metafoorkaartide kasutamise meetodiga

Õppemeetod: praktilised individuaal-, paari- ja grupitööd metafoorkaartidega, enesereflekteerimine, diskussioonid.

Hindamine: koolituse läbimise eelduseks on praktilises töös osalemine vähemalt 80%
Hindamismeetod: suuline arutelu grupis.
Hindamiskriteerium: Õppija reflekteerib ennast läbi praktiliselt tehtud tööde.

Väljastatav dokument
Tunnistus, kui praktilised tööd on reflekteeritud grupis.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt kontakttundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagav kvalifikatsiooni kirjeldus: EUROTAS (Euroopa Liidu Transpersonaalne Assotsiatsioon) sertifikaat transpersonaalses psühholoogias
Koolitaja: Kristina Tamm – transpersonaalne psühhoterapeut, Imago paarisuhteterapeut, kliiniline koolitaja ja -superviisor.
Täiendkoolitusasutuse nimi: Sisemine Rahu MTÜ
Õppekava kinnitamise aeg: 01.04.21
Õppe sisu

Sissejuhatav koolitus on 1-päevane, kl 10.30-16.30, kokku 6 h.

1. päev

Kl 10.30-12.00
* ajalugu
* grupi soojendamine
* avatud ja suletud kaardid

Kl 12.00-13.00 lõuna

Kl 13.00-14.30
* kaardipakkide kombineerimine
* iseenda reflekteerimine
* meetodid vastavalt grupi vajadustele

Kl 14.30-14.45 kohvipaus

Kl 14.45-16.30
* kujutlusvõime aktiveerimine, lugude jutustamine ja mängulisus
* meetodid vastavalt grupi vajadustele
* kokkuvõte

👍 Raha tagasi garantii. See annab sulle null riski.

👍 Võimalus tasuda kuni kolmes osas.

Koolituse hind € / tasumine võimalik ka 3-s osas

Lisaboonused:

✔ +”Teekond alateadvusesse” metafooridel põhinev 30-harjutusega online programm alateadvusega tööks (allalaetava töövihikuna). Väärtus 49.-

Koolituselt saadav info on võrdne 14 teraapiaseansiga, mille väärtus on 1680 €.

Selle tulemuseks on parem tulemus tööalaselt ja suurem teadllikkus iseendast.

Eneseareng on hindamatu väärtusega.

Registreerimine lõppeb 3 päeva enne koolitust või kui grupp saab täis.

Metafoorkaartide MEISTRIKLASSI koolitusele registreerimise lõpuni on jäänud

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Toimumise aeg ja koht:

28.04 Uuetalu tee 8, Alliku küla, Saue vald, Harjumaa, kl 10.30–16.30, koolitaja Kristina Tamm Metafoorkaartide MEISTRIKLASS. Koolitus toimub, kui registreerujaid on vähemalt 4.

 • 28.04 gruppi registreerimine on lõppenud 15% 15%

Osaleja tagasiside koolitajale

Koolituse “Metafoorkaartide kasutamine nõustajate praktikas” õppekava ja programm

Õppekava nimetus

Metafoorkaartide kasutamine nõustajate praktikas

Õppekava rühm: nõustajate metoodikaõpe psühhoteraapias

Eesmärk: koolituse tulemusel osaleja kasutab erinevaid süvendatud tehnikaid metafoorkaartidega, kui abistavaid töövahendeid klienditöös, alateadvusega töös ja eneserefleksioonis/enesearengus mõtete, avastuste, ideede ja tähelepanekute saamiseks ning professionaalse pädevuse täiendamiseks.

Õpiväljund: koolituse läbinu:

* valdab konkreetseid tehnikaid kaartide kasutamiseks: iseseisvalt, klienditöös ja grupitöös
* reflekteerib iseennast läbi metafoorkaartide ja oskab teha nende abil otsuseid
* kombineerib oskuslikult erinevaid kaardipakke
* on aktiveerunud mõtlemis- ja kujutlusvõimega

Sihtgrupp: terapeudid, nõustajad, sotsiaaltöötajad, õpetajad, tegevusjuhendajad, koolitajad, kogemusnõustajad, coachid, psühholoogid, psühhoterapeudid, enesearengu huvilised, juhid, personalitöötajad.

Õppe maht: 16 akadeemilist tundi /12 tundi praktilist tööd koolituskeskkonnas.

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad, kokkupuudet metafoorkaartidega varasemalt ei pea olema.

Õppekeskkond:

koolitus toimub koduses keskkonnas 8-kohalises ruumis. Tähelepanu allergikutele: ruumides on ka kass.

Koolitusruumile puudub juurdepääs ratastooliga. Minimaalne osalejate arv 2. 

Õppe sisu:
* süvendatud tehnikad paarisuhtega ja lähisugulastega tööks
* süvendatud tehnikad sisemise lapsega tööks
* süvendatud tehnikad naiselikkusega tööks
* süvendatud tehnikad motivatsiooni ja eesmärkidega tööks
* süvendatud tehnikad andestamisega tööks
* süvendatud tehnikad enesekindlusega
* süvendatud tehnikad tunnetega tööks
* süvendatud tehnikad oma kehasse suhtumisega tööks
* süvendatud tehnikad seksuaalse isiksusega tööks
* süvendatud tehnikad hirmude ja sisemise kriitiku teemadega tööks 

Õppevahendidmaterjalid 18-ne metafoorkaartide kasutamise meetodiga

Õppemeetod: praktilised individuaal-, paari- ja grupitööd metafoorkaartidega, enesereflekteerimine, diskussioonid.

Hindamine: koolituse läbimise eelduseks on praktilises töös osalemine vähemalt 80%
Hindamismeetod: suuline arutelu grupis.
Hindamiskriteerium: Õppija reflekteerib ennast läbi praktiliselt tehtud tööde.

Väljastatav dokument
Tunnistus, kui praktilised tööd on reflekteeritud grupis.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt kontakttundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagav kvalifikatsiooni kirjeldus: EUROTAS (Euroopa Liidu Transpersonaalne Assotsiatsioon) sertifikaat transpersonaalses psühholoogias
Koolitaja: Kristina Tamm – transpersonaalne psühhoterapeut, Imago paarisuhteterapeut, kliiniline koolitaja ja -superviisor.
Täiendkoolitusasutuse nimi: Sisemine Rahu MTÜ
Õppekava kinnitamise aeg: 17.04.22
Õppe sisu:

Jätkukoolitus toimub 2 päeva kl 10.30-16.30, kokku 12 h.

1. päev – klientide põhiteemadega süvendatud teemakäsitlused 

Kl 10.30-12.00
* enesekindlusega töö süvendatud meetoditega
* andestamisega töö süvendatud meetoditega

Kl 12.00-13.00 lõuna

Kl 13.00-14.30
* sisemise lapse töö süvendatud meetoditega
* tunnetega töö süvendatud meetoditega

Kl 14.30-15.00 kohvipaus

Kl 15.00-16.30
* oma kehasse suhtumisega töö süvendatud meetoditega
* oma seksuaalse isiksusega töö süvendatud meetoditega
* kokkuvõte

2. päev – klientide põhiteemadega süvendatud teemakäsitlused

Kl 10.30-12.00
* grupi soojendamine
* paarisuhetega töö süvendatud meetoditega
* lähisugulussuhetega töö süvendatud meetoditega

Kl 12.00-13.00 lõuna

Kl 13.00-14.30
* naiselikkusega töö süvendatud meetoditega
* hirmudega töö süvendatud meetoditega

Kl 14.30-15.00 kohvipaus

Kl 15.00-16.30
* motivatsiooni ja eesmärkidega töö süvendatud meetoditega
* sisemise kriitikuga töö süvendatud meetoditega
* kokkuvõte

👍 Raha tagasi garantii. See annab sulle null riski.

👍 Võimalus tasuda kuni kolmes osas (valik tekib ostukorvis maksmisel).

Koolituse hind € / tasumine võimalik ka 3-s osas

Lisaboonused:

✔ +”Kuidas Eluratas tasakaalu viia” metafooridel põhinev online programm alateadvusega tööks (allalaetava töövihikuna), mis aitab luua tasakaalu erinevate eluvaldkondade vahel. Väärtus 99.-

✔ Koolituselt saadav info on võrdne 12 teraapiaseansiga, mille väärtus on 1400 €.

Selle tulemuseks on parem tulemus tööalaselt ja suurem teadllikkus iseendast.

Eneseareng on hindamatu väärtusega.

Registreerimine lõppeb 3 päeva enne koolitust või kui grupp saab täis.

2-päevasele koolitusele registreerimise lõpuni on jäänud

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Koolituse toimumise ajad:

 1.-2.06.2024  Uuetalu tee 8, Alliku küla,Saue vald, Harjumaa, kl 10.30–16.30, koolitaja Kristina Tamm Metafoorkaartide kasutamine nõustajate praktikas. Registreerumine on lõppenud!

 • Vabu kohti 1.-2.06 koolitusele 100% 100%

Minu kogemus koolituse osas on väga avardav ja erinevaid seoseid loov just iseenda elust.

Ma olen varem kokku puutunud metafoorkaartidega, aga ma polnud tundnud nende jõudu.

Olen väga tänulik, et valisin selle koolituse.

Kui lihtne ja samas kui sügavale saab minna ühe pildi lahtimõtestamisega.

Koolitaja juhendamine aitas palju kaasa, tegevused olid lahtimõtestatud ja toetavad. Ruum oli hoitud ja turvaline.

Kristi

Mulle meeldis ruumi sisustus, oleksin olnud justkui kodus.

Koolituse ülesehitus oli mõnusalt pingevaba.

Väga taktitundeline ja praktiline õpe koos lugude ja kogemustega.

Suurepärane meeleolu loomine ja grupi toetamine.

Kõige paremad olid praktilised õpetused, et teemaga ise edasi tegeleda.

Liis

Koolituse teooria ja praktika olid kenasti tasakaalus.

Ja parim õppimine toimus läbi isikliku praktika.

Tore, et on kaasa antud ka kõigi ülejäänud harjutuste juhendid, mida kohapeal teha ei jõutud.

Väga vajalik koolitus. 

Anne

Inimestega töötavatele spetsialistidele oskusõpete koolitused

Metafoorkaartide koolituste üldinfo ja toimumise ajad

Hinnatud meetodiõppe koolitused.

Koolitused annavad oskused metafoorkaartide kasutamisel erinevate tehnikatega. Õpitavad meetodid abistavaid inimestega töötavaid spetsialiste klienditöös, alateadvusega töös ja eneserefleksioonis/enesearengus mõtete, avastuste, ideede ja tähelepanekute saamiseks ning professionaalse pädevuse täiendamiseks.

Sobib osalejatele, kes tahavad:

 • ennast reflekteerida/analüüsida
 • kasutada metaforkaarte klienditöös ja gruppides
 • nõustamisoskuste tööriistu

Koolitused on loonud Kristina Tamm.

Koolitluste teemakäsitlus baseerub erinevate meetodite läbikogemises erinevate teemade raames ning mitmeid kaardipakke kombineerides.

Koolitused õpetavad peegelduste abil iseendasse vaatama ja loob uusi assotsiatsioone.

Sa saad võimaluse enese avastamiseks.

Keskendume koolitustel iseenda kogemusele, mille läbimisel saad ka oma kliente aidata.

Koolitused toimuvad eesti keeles.

Kohapeal on võimalik osta metaforkaarte. Tasuda saab sularahas ja pangakaardiga.

  Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

  Koolitustel on raha tagasi garantii *

  Usume selle koolituse kasulikkusesse sinu jaoks ja soovime, et tunneksid valikut tehes ennast turvaliselt.
  Kui see ei vasta su ootustele, siis makstakse raha vaidlemata tagasi.

  See on sinu GARANTII, et sa tuled kogema väärt asja, mis sind iseenda mõitsmisel reaalselt aitab.

   *Koolitusest loobumisel raha tagastamise tingimused on kirjas õppekorralduses.

    

   Psühhoterapeut Teele Ööbiku  põhjalik kogemust Metafoorkaardid praktikas veebikoolitusest

   "

   Sisutihe

   Z

   Praktiline

   "

   Spetsiifiline

   Z

   Laialdane

   Metafoorkaartide lühiajalugu ja kasutuskohad

   Metafoorkaardid töötavad põhimõttel, kus toimub mõtte esitamine ülekantud tähenduses.

   Metafoorid ehk sümbolid on kujundid, piltlikud väljendid, mis ümbritsevad meid kogu aeg.

   Metafooride kasutamisel kantakse ühe nähtuse või objekti omadused või tunnused sarnasuse alusel üle teisele. Need ülekanded on varjatud võrdlused meie elust. Kaardil olev hakkab peegeldame meie elu ja meie alateadvuses peidul olevat infot.

   Meis kõigis on enda sees olemas omadused, et lahendada enda probleeme. Metafoorid aitavad meile peegeldada seda, mis on meis juba olemas ja annavad meile kätte õige teeotsa liikumiseks.

   Osalejad said koolituselt

   Õpimine toimus mitmel tasandil.

   Iseenda jaoks sain väärtuslikke taipamisi enesearengu teel.

   Koolitajana sain erinevaid kasulikke meetodeid, mida oma koolitustel kasutada.

   Merit

   Olen tänulik suurepärase õppimist-arenemist soodustava “ruumi loomise” eest. Koolitajana juhtisid meisterlikult koolitusprotsessi.

   Hea ja turvaline oli sinu juhtimisel-suunamisel areneda.

   Ave

   Väga vajalik koolitus. 

   Sain palju uusi taipamisi ja abi oma teekonna jätkamiseks.

   Imeline koolitaja, põhjalik koolitus ja head materjalid. Mõnus atmosfäär. No mida veel vaja?

   Kaidi

   Sain väga palju häid tööriistu iseendasse vaatamiseks ja “mõistmiseks”.

   Nii mõnigi küsimus sai lahenduse.

   Kindlasti hakkan metafoorkaarte edaspidi ka enda tarbeks-hüvanguks kasutama.

   Raili

   Pilte metafoorkaartide koolitusest

   Korduma kippuvad küsimused

   Kas koolitusel peab jagama grupiga oma praktiliste tööde tulemusi?

   Praktilisti töid tehakse paarides. Kui sul on soovi oma teemat jagada ka grupile pärast, siis see võimalus on. Rääkida võid täpselt nii palju, kui ise soovid.

   Mis siis, kui see koolitus mulle ei sobi?

   Saad seda riskivabalt proovida kuni esimese pausini. Kui selle ajaks jooksul tunned, et see koolitus pole sinu jaoks, maksame sulle raha tagasi küsimusi esitamata. 100% raha tagasi garantii!

   Kas mul on mõtet osaleda, kui ma ei kasuta kaarte oma igapäeva töös?

   Kui sa pole inimestega töötav spetsialist, aga tunned huvi enesearengu vastu, siis sobib koolitus sulle suurepäraselt. See on turvaline ja pehme meetod endasse piilumiseks.

   Ma pole varem metafoorkaartidega kokku puutunud. Kas siis on mõtet tulla?

   Neid meetodeid kasutades ei pea sa olema varem seda teemat õppinud.

   Kui soovid neid oma töös kasutada, siis on abiks, kui omad nõustamisoksuseid.

   Kas neid meetodeid saab kasutada ka lastega töös?

   Kuna lastel puudub selline eneserefleksiooni võime nagu õpitavad meetodid eeldavad, siis kõiki meetodeid lastega kasutada ei saa. Samuti sõltub see ka lapse vanusest.

   Kuidas ma tean milline koolitus mulle just sobib?

   Koolitus “Metafoorkaartide MEISTRIKLASS” on koolitus mis õpetab metafoorkaartide täielikku potentsiaali kasutama. Siin õpitavaid baastõdesid teistel koolitustel üle ei korrata. Selles koolituses õpime ka erinevaid kaardipakke kombineerima.

   Koolitus “Metafoorkaartide kasutamine nõustajate praktikas” süvendab sagedamini nõustamises esile tulevate teemade käsitlemist.