fbpx

Soovid head meeskonnatööd ja koostöötahtelist õhkkonda?

Tulemuslikud ja konfliktivabad suhtlusstrateegiad ettevõttes.” 

Imago Safe Conversation® (Connecting Beyond Difference™) meetod ettevõttesisese suhtluse parandamiseks.

Rahvusvaheliselt tunnustatud Imago teoorial põhinev

teadlike suhteoskuste koolitus ettevõtetele,

mida iga ettevõte vajab meeskonna eduks.

Koolitus aitab:

PARANDAB SUHTLEMISOSKUSEID -

dialoogioskused, mis väldivad kriitikat ja hinnanguid

SUURENDAB TURVATUNNET -

negatiivsuseta suhtlemine taastab turvatunde ja loob ühendustunde

TÕSTAB EFEKTIIVSUST -

paranenud suhtlusoskused suurendavad efektiivsust ja vähendavad kaadrivoolavust

EDENDAB MEESKONNATÖÖD -

meeskonnas ühtne ja koostööle suunatud suhtlus

TURVALINE VESTLUSKESKKOND -

struktureeritud suhtlusviis, mis kutsub osapooli kuulama ja peegeldama, tagab turvalisuse

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE -

turvaline ja ühendustunnet loov suhtlus, mis aitab düsfunktsionaalseid suhteid parandada

ARENDAB EMPAATIAVÕIMET -

empaatiline kuulamist ja peegeldamist, mis süvendab vastastikust mõistmist ja hoolivust

VÄHENDAB ÄREVUST -

positiivse kinnitamise ja negatiivsuse vältimise kaudu väheneb suhtlemisest tingitud ärevust

SUURENEB TÖÖGA RAHULOLU -

töötajad tunnevad end rohkem väärtustatuna ja kuulatud olevana

PÜSIVAD MUUTUSED -

igapäevane praktikat soodustab muutusi läbi erinevate harjutuste ja väljakutsete

Koolituse õppekava ja programm

Õppe sisu: kokku 5 h.
1. moodul
Imago teooria põhimõtted –  saad teada, kuidas ärevus ei lase teiste ära kuulata suhtluses.
0-negatiivsust – mõistad, mis taastab ja loob turvatunde suhtlemisel.
Ühendustunne parandab kommunikatsiooni – kuidas liikuda ebaturvalisest monoloogist koostöötahtelisse vestlusesse.
2. moodul
Turvaliste Imago dialoogide põhisoskused – mille abil õpid uue kolmeastmelise ühendust loovat suhtlusviisi.
Imago dialoogi demonstratsioon, mis annab kogemuse uue töövahendi kasutamiseks.
Imago dialoogi praktiline kogemine, mis annab sulle tunde, et oled ära kuulatud.
Enda noorema ea väljakutse ja vajaduse teadvustamine, mis aitab aru saada, mis on sinu suhtekonfliktide taga.
3. moodul
Kommunikatsiooni stressireaktsioonid – mille abil teadvustad, millega lood ise ebaturvalist suhtlemist.
Hooliv käitumine – mille abil teadvustad, mis paneb sind tundma ennast väärtuslikuna.
Hooliva käitumise dialoog– mille abil annad teada kolleegidel, mida neilt ootad enda heaoluks.
4. moodul
Pettumused, mis mõjutavad head kommunikatsiooni – mille abil teadvustad, mis valmistab sulle pettumust.

Pettumuse dialoogmille abil teadvustad elu üldiste pettumuste sügavamaid seoseid ja nende ülekandeid kolleegidega suhtlusesse.

5. moodul
Käitumise muutmise soovi dialoog – mille abil annad korrektsed palved kolleegile olukorra parandamiseks.
Ühendust loova kommunikatsiooni visioon – mille abil teadvustad oma tuleviku ootuseid uute oskuste toel.

Koolitusel on raha tagasi garantii!!

Usume selle koolituse kasulikkusesse sinu jaoks ja soovime, et tunneksid oma meeskonnale valikut tehes ennast turvaliselt.
Kui see ei vasta teie ettevõtte ootustele, siis makstakse raha vastu vaidlemata tagasi. 

See on teie GARANTII, et te tulete kogema väärt asja, mis teid ettevõtte kommunikatsioonis reaalselt aitab, kui tööriistu kasutatakse.

  Koolitusest loobumisel raha tagastamise tingimused on kirjas õppekorralduses.

  Õppekava nimetus:

  Tulemuslikud ja konfliktivabad suhtlusstrateegiad ettevõttes.

  Õppekava rühmSuhtlemisoskused

  EesmärkKoolituse eesmärk on arendada osalejate oskusi tulemuslikuks ja konfliktivabaks suhtlemiseks ettevõtte keskkonnas.

  Koolitus keskendub järgmistele aspektidele:

  • Konfliktide ennetamine ja lahendamine
  • Tõhusate suhtlusstrateegiate rakendamine
  • Empaatilise kuulamise ja peegeldamise oskuste parandamine
  • Positiivse kommunikatsiooni kultuuri loomine

  ÕpiväljundKoolituse läbinu:

  • Oskab tuvastada ja ennetada konfliktide põhjuseid
  • Suudab rakendada tõhusaid suhtlusstrateegiaid keerulistes olukordades
  • Valdab oskust kasutada empaatilist kuulamist ja peegeldamist suhtluses
  • Oskab luua ja hoida positiivset ja toetavat suhtluskeskkonda

  Sihtgruppsuured ja väikesed ettevõtted

  Õpingute alustamise tingimused: puuduvad.

  Õppe maht: 7 akadeemilist tundi/5 tundi,

  sellest auditoorne osa 3 akadeemilist tundi, praktilist tööd koolituskeskkonnas 1 akadeemilist tundi, praktiline töö koolituskeskkonnas paarides 3 akadeemilist tundi.

  Õppekeskkondkoolitus toimub tellijaga kokkulepitud asukohas.

  Õppevahendid: eestikeelne töövihik praktiliste harjutuste ja teoreetilise osaga (saadav kohapeal, kuulub koolituse hinna sisse).

  Õppemeetod: auditoorne töö, demonstatsioonid, diskussioon, praktiline töö töövihikuga ja praktiline töö paarides.

  Peakoolitaja kompetentsust tagav kvalifikatsiooni kirjeldus: Imago kõrgema taseme sertifitseeritud paarisuhte terapeut, – koolitaja, – superviisor ning andragoog. Vajadusel kaasame Imago terapeudi õppe läbinud abikoolitajaid.

  Hind € (lisandub käibemaks)/kuni 20 osalejat

  Hind € (lisandub käibemaks)/alates 21 osalejast

  Võta koolituse soovi korral ühendust läbi kontaktivormi või helista telefonil 5020796:

  6 + 4 =

  Peakoolitaja

  Minu nimi on Kristina Tamm

  Olen Imago kõrgema taseme kliiniline sertifitseeritud paarisuhte terapeut

  sertifitseeritud Imago töötubade koolitaja 

  sertifitseeritud superviisor

  andragoog

  Minu lähenemine koolitustel

  Kõik koolitused on kogemuskoolitused, kus tehakse läbi praktilised harjutused.

  👉Praktilise harjutamisega tagatakse õpitu omandamine kuni 75% (Edgar Dale 1969.a  “Õppimise püramiid“)..

  Loome ja hoiame turvalise ruumi, mis on iseendasse vaatamise koolitustel kõige alus.

  Aktsepteerime õppijat kõigi tema omaduste ja erisustega. See on aitab luua turvalist ruumi.

  Tipptasemel spetsialistina oleme valmis hoidma ja toetama ülestulevaid emotsioone. Olete turvaliselt hoitud ruumis.

   

  See on parim teadliku suhtluse koolitus, mida varem kogenud oled.

  Z

  Sa oled tänulik, et selle koolituse valisid.

  See on investeering ettevõtte meeskonna edusse

  Z

  Ainus mida kahetsed on see, et sa ei teadnud seda kõike juba varem.

  Kui sa ikka veel kahtled, kas see on sinu ettevõtte jaoks,

  siis vaata TASUTA demodialoogi.

  Vaatamiseks varu aega 12 min.

  Korduma kippuvad küsimused

  Mis on koolituse “Tulemuslikud ja konfliktivabad suhtlusstrateegiad ettevõttes” eesmärk?

  Koolituse eesmärk on õpetada suhtlemisoskuseid dialoogis, mis võimaldavad töötajatel suhelda ilma kriitikata ja kuulata ilma hinnanguteta.

  Selline suhtlus aitab luua ühendust ka erimeelsuste korral ja parandada düsfunktsionaalseid töösuhteid.

  Kes on koolituse läbiviijad?

  Koolitust viib läbi sertifitseeritud Imago terapeut, -koolitaja ja -superviisor Kristina Tamm ja kaasatud on vajadusel teisi Imago terapeute abikoolitajaks.

  Kellele on see koolitus mõeldud?

  Koolitus on mõeldud igas suuruses ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes soovivad parandada oma sisekommunikatsiooni ja töösuhteid.

  Kuidas koolituse materjalid ja tööriistad kättesaadavad on?

  Kõik koolituse materjalid ja tööriistad antakse osalejatele kohapeal töövihikuna. Koolitajatega ühendust võttes võib täiendavat tuge saada koolituse järel harjumuste kinnistamiseks.

  Millised on koolituse põhilised õpitavad oskused?

  • Kuidas pidada turvalist ja ühendust loovat vestlust struktuurselt.
  • Peegeldamist, kinnitamist ja empaatiat, mis on tervendava vestluse aluseks.
  • Kuidas käsitleda konflikte ilma negatiivsuseta.
  • Rääkima “mina-keeles” ja väljendama oma vajadusi positiivselt.

  Kas koolitusel õpitavad oskused on rakendatavad ka väljaspool töökeskkonda?

  Jah, koolitusel õpitavad suhtlusoskused on rakendatavad ka kõikides isiklikes suhetes ja igapäevaelus, aidates luua ja hoida paremaid suhteid ka väljaspool töökohta.

  Kui pikk on koolitus ja kuidas see toimub?

  Koolituse pikkus võib varieeruda grupi suurusest sõltuvalt.

  Koolitus toimub praktiliste töötubadena, kus osalejad saavad aktiivselt kaasa lüüa ja õpitut praktiseerida koheselt.

  Kuidas koolitusel osalemine aitab minu ettevõttet?

  Koolitus aitab luua tervislikumat ja produktiivsemat töökeskkonda.

  Parandades suhtlust ja vähendades konflikte, suureneb töötajate kaasatus, tõhusus ja töörahulolu, mis omakorda vähendab kaadri voolavust ja tõstab ettevõtte üldist tulemuslikkust.