fbpx

Kasututustingimused

Kasutustingimuste objekt ja üldsätted

1.1 Käesolevad Sisemine Rahu e-kaupluse kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressidel www.siseminerahu.ee ja www.kristinatamm.ee asuvad Sisemise Rahu e-kaupluse (edaspidi Sisemine Rahu) haldaja, kelleks on Kunstituba OÜ (registrikood 11976135, asukoht Uuetalu tee 8, Alliku küla, Saue vald, 76403 Harjumaa, tel 5020796, e-post info@siseminerahu.ee, edaspidi Müüja), ja Sisemise Rahu kasutaja (edaspidi Kasutaja) vahelisi Sisemise Rahu kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti Sisemise Rahu kasutamise üldtingimusi.

1.2 Sisemise Rahu teenus hõlmab endas võimalust Kasutajal sõlmida Sisemise Rahu internetikeskkonnas Müüjaga ostu-müügileping Sisemises Rahus müüdava(te) asja(de), koolituste, audioraamatute ja teenuste (edaspidi Kaup/Kaubad) suhtes. Lisaks sellele on Kasutajal võimalik Sisemise Rahu internetikeskkonnas kasutada ka muid Sisemise Rahu pakutavaid teenuseid. Täpsem ja täielik Sisemise Rahu teenuste loetelu ja kirjeldus on ära toodud Sisemise Rahu kodulehekülgedel www.siseminerahu.ee ja www.kristinatamm.ee.

1.3 Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid Sisemise Rahu teenuseid kasutades kinnitab Kasutaja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuval Kasutajal on keelatud Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.

1.4 Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Kasutaja vahelisi Sisemise Rahu kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Kasutajal lähtuda ka Tingimustes eraldi reguleerimata jäänud küsimustes.

2. Ostu-müügitehingu pooled
2.1 Müüja on Sisemise Rahu haldajaks olev mittetulundusühing nimega  Kunstituba OÜ (registrikood 11976135, asukoht Uuetalu tee 8, Alliku küla, Saue vald, 76403 Harjumaa, tel 5020796, e-post info@siseminerahu.ee).

2.2 Kasutajaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid Sisemise Rahu teenuseid kasutamist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

2.3 Juhul, kui füüsilisest isikust Kasutaja on alla 18-aastane, kinnitab Kasutaja ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

3. Kaupade hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo
3.1 Kõikide Sisemises Rahus müüdavate Kaupade hinnad on eurodes. Kaupadele ei lisanud käibemaksu, sest Sisemine Rahu MTÜ ei ole käibemaksukohuslane. Hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

3.2 Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Kasutaja tasuma ka tema poolt ostetava Kauba sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu (edaspidi Transpordikulu). Kauba toimetamisel väljapoole Eesti Vabariiki sõltub Transpordikulu sihtkohariigist, Kauba kaalust ja suurusest.

3.3 Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Kaupade hindu. Juhul, kui Müüja muudab Kaupade hindu pärast Kasutaja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Kauba Kasutajale hinnaga, mis kehtis Kasutaja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Kasutaja tasus Kaupade eest kooskõlas Tingimuste p-ga 4.9., 4.10. või 4.11. ning ostu-müügitehing loeti vastavalt tingimuste p-le 4.12. sõlmituks. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Kasutaja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Kasutajal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe hüvitamist või Kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

3.4 Juhul, kui esineb eksimus (tehniline viga, töötaja eksitus või muu asjaolu) Sisemises Rahus pakutava Kauba hind on võrreldes selle Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odav ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega või muu allahindamise põhjusega, siis on Müüjal õigus Tingimuste p-s 6.10. sätestatud tingimustel taganeda sellise tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Kasutaja poolt sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Kaupa Kasutajale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud.

3.5 Kasutaja peab Sisemist Rahu kasutades arvestama, et Sisemise Rahu Kaupade veebis kuvatav laoseis võib tegelikust seisust erineda. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Kasutaja poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Kaup märgitud kui „Toode on laos“, kuid ostu-müügitehingu eest tasumise järel selgub, et kaupa pole. Viimasel juhul muutub ostu-müügitehing automaatselt tühiseks, tasutud arve makstakse tagasi ning Müüja ei vastuta otsas olevast Kaubast Kasutajale tekkida võivate võimalike kahjude eest.

3.6 Kasutaja on kohustatud Sisemist Rahu kasutades arvestama, et Kauba tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Kauba tegelikust väljanägemisest. Kasutajat huvitava Kauba kohta täieliku ülevaate (sh toote tehnilised omadused ja väljanägemine) saamiseks on Kasutajal õigus pöörduda Müüja poole läbi Sisemise Rahu internetikeskkonna („Võta meiega ühendust“), läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@siseminerahu.ee, helistades telefoninumbrile 5020796.

4. Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine
4.1 Kasutaja poolt Sisemises Rahus välja valitud Kauba suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Kasutajal esmalt lisada soovitav Kaup virtuaalsesse ostukorvi (edaspidi Ostukorv), klikkides selleks Kauba tooteinfo leheküljel asuvale lingile „Lisa ostukorvi“. Juhul, kui Kasutaja soovib sama ostu-müügitehingu raames osta veel Kaupu, tuleb klikkida lingile “Jätka ostlemist” ning eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Kauba puhul.

4.2 Olles soovitud Kauba(d) välja valinud ja Ostukorvi lisanud, peab Kasutaja ostu-müügitehinguga edasiminemiseks klikkima lingile „Ostu vormistama“. Kasutajal on Ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Kaupade kogust, samuti Kaupu Ostukorvist eemaldada. Ostukorvis tehtud muudatuse kinnitamiseks peab Kasutaja klikkima nupule “Uuenda“.

4.3 Kasutaja poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnale lisandub vastavalt Tingimuste p-s 3.2. sätestatule ka Transpordikulu, mis liidetakse automaatselt Kasutaja poolt Kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale.

4.4 Kui Kasutaja on tema poolt ostetavad Kaubad lõplikult välja valinud ja soovib ostu-müügitehingu teostamisega edasi minna, tuleb tal sisestada palutud andmed ning klikkida nupule “Jätkan vormistamist“ (juhul, kui Kasutaja ei ole varasemalt e-posti andmeid sisestanud).

4.5 Tellimuse esitamisel peab Kasutaja valima ostetavate Kaupade eest maksmise viisi, misjärel peab Kasutaja klikkima nupul „Kinnita tellimus“. Makseviiside puhul on Kasutajal võimalik valida krediitkaardiga makse, pangakaardiga makse, ülekandega makse või Paypaliga makse.

4.6 Pärast maksmise viisi valimist peab Kasutaja vormistama oma tellimuse, täites ära virtuaalse ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, Kauba sihtkoht: linn, aadress, postiindeks; kontakttelefon, e-posti aadress, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku ärinimi, registrikood, Kauba sihtkoht, esindaja ees- ja perekonnanimi).

4.7 Kasutaja annab Sisemisele Rahule õiguse tema poolt Sisemisse Rahusse sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kasutab Kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks, tellimuse täitmisel esinenud probleemide lahendamiseks, ettevõtte turu-uuringute teostamiseks pakutava teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, uute teenuste ja teenuste hinnastamise kujundamiseks ning teenusepakkuja uudistest teavitamiseks. Müüja kinnitab, et kõiki Sisemise Rahu kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Isikuandmete kaitse ja privaatsuse tingimused on täpsemalt sätestatud Tingimuste peatükis 8.

4.8 Tellimuse esitamisel ja ostu-müügilepingu sõlmimiseks on Kasutaja kohustatud tutvuma eelnevalt käesolevate Tingimustega. Tellimuse vormistamisel nupule “Kinnita tellimus” klikkimisel kinnitab Kasutaja, et on Tingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nõustub kõikide Tingimustes sätetega. Soovi korral on Kasutajal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale.

4.10 Juhul, kui Kasutaja on makseviisiks valinud „Arve“ (Tingimuste p 4.5.2.), tuleb tal pärast ankeedi täitmist isikuandmetega klikkida nupule „Kinnita tellimus“, misjärel saadab Müüja Kasutaja poolt ankeedis märgitud e-posti aadressile Kauba kohta pdf-formaadis arve/tellimuse kinnituse. Ostu-müügitehingu sõlmimiseks kohustub Kasutaja Müüja poolt saadetud arve enda poolt valitud viisil tasuma.

4.11 Kasutaja ja Müüja vahel loetakse Kauba suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Müüja on saanud Tingimuste p-s 4.9. kirjeldatud kinnituse Kauba eest täieliku tasumise kohta või kui Tingimuste p-s 4.10. mainitud arve/tellimuse kinnitus on tasutud ning arvel sätestatud summa on täies ulatuses krediteeritud Müüja pangakontol. Eduka tellimuse sooritamise kinnitust näed oma pangaarvel.

4.12 Kui Kasutaja ei ole 3 kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse ning ostu-müügilepingut Kasutaja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.

5. Tellimuse täitmine
5.1 Müüja kohustub koheselt pärast Tingimuste punkti 4.11. kohaselt ostu-müügitehingu sõlmimise kohta informatsiooni saamist asuma ostu-müügitehingut täitma, väljastades ostu-müügitehingu objektiks oleva Kauba Kasutaja poolt märgitud sihtkohta toimetamiseks transpordiettevõttele.

5.2 Juhul, kui Kasutaja poolt ostetud Kauba sihtkoht asub väljapool Eesti Vabariiki, täpsustab Müüja Kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Kasutajaga iga Kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.

5.3 Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Kasutaja poolt ostetud Kaupa ei ole Müüja laos ja see tuleb spetsiaalselt Kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Kasutajale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul alates Kauba kohaletoimetamisega seotud probleemi asjaolust teadasaamisest vastavalt Tingimuste punktile 4.12. ning ühtlasi annab teada Kasutaja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise orienteeruva tähtaja.

5.4 Juhul, kui Kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Kasutajal puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda.

6. Ostu-müügilepingust taganemine
6.1 Kasutajal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 5.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus Kasutaja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing Tingimuste p 4.11. kohaselt sõlmitud, kuid Kauba kohaletoimetamine Kasutaja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja. Kasutajal on õigus sellisest lepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse (vt lisa 1).

6.2 Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Ostu-müügilepingust taganemiseks peab Kasutaja saatma Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Kasutaja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Kauba eest makstud rahasumma või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu. Kui Kasutaja otsustab vahetada Kaupa, tuleb tal tasuda uuesti transpordikulu. Kasutaja loetakse asja tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on lepingu esemeks olnud asja tagasi saatnud käesoleva Tingimuste punkti esimeses lauses nimetatud tähtaja jooksul. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

6.3 Kasutajal puudub õigus Tingimuste p 6.2. alusel ostu-müügilepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks olevaks Kaubaks on:

6.3.1 audiofailid ja -raamatud;

6.3.2 allalaetavad failid (hetkest, kui edastamine on alanud);

6.3.3 teenused (nõustamise eest tasumise tingimused on kirjas siin);

6.3.3 koolitused (raha tagastamise tingimused on kirjas õppekorralduses);

6.3.4 Enesearengulabori liikmelisus

 

6.4 Kasutaja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Kasutajale Kauba eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikulu.

Kui Kasutaja on valinud Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Kasutaja on talle tagastanud lepingu esemeks olnud Kauba või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud.

6.5 Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Kasutaja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Kasutaja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud või esitanud Müüjale tõendi selle kohta, et ta on Kauba Müüjale tagasi saatnud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.6. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Kasutajale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.8.

6.6 Kasutaja poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Kasutajal tagastada kogu komplekt, st nii Kaup kui ka teised tooted.

6.7 Kasutaja kannab talle Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Kasutaja kannab Kauba tagastamisega seotud transpordikulud, välja arvatud juhul, kui Kaup ei vasta Sisemises Rahus kirjeldatule. Kasutajapoolse lepingu taganemise korral kannab Kasutaja lepingust taganemisel Kauba tagastamise kulud või Kauba äraviimise kulud olukorras, kui Kaupa ei saa selle olemuse tõttu tavalise postiteenuse kaudu tagastada.

6.8 Kui Kasutaja poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Kasutajast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning Kasutajale tagastamisele kuuluva summaga. Kasutaja vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest, kui väärtuse vähenemine on tingitud Kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Lubatud viisil Kauba kasutamiseks peab Kasutaja käsitsema ja kasutama asja üksnes viisil nagu seda on võimalik teha jaekaupluses kauba ostmisel.

6.9 Tasaarvestamiseks saadab Müüja Kasutajale tasaarvestamise avalduse Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Kasutaja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Kasutajal õigus kaasata Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse võrdselt Kasutaja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

6.10 Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 3.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Sisemises Rahus pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Kaupa Kasutajale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda ka Tingimuste p-s 3.5. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus vahetult pärast Kasutaja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Kasutaja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Müüjal on õigus eelkirjeldatud tehingutest taganeda 3 tööpäeva jooksul alates tehingust teadasaamisest, esitades Kasutajale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse (eelistatult Kasutaja poolt märgitud e-posti aadressile). Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Kasutajale tema poolt Kauba eest tasutud ostu-müügihinna koos tasutud Transpordikuluga.

6.11 Lisaks Tingimuste p-des 6.1., 6.2. ja 6.10. sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Kasutaja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise või Kauba mittevastavuse korral kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

7. Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul ja Kauba tootja müügigarantii
7.1 Müüja vastutab Kastuajale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kasutajale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Müüja vastab Kasutaja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

7.2 Kaubal puuduse ilmnemisel peab Kasutaja hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Kasutaja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse, Müüjale puudusega Kauba suhtes esitatava nõude ning viitama või lisama pretensioonile Kauba suhtes Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi.

7.3 Kasutajal on Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt Kauba parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Kauba vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Kauba suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust.

7.4 Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Kasutaja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittevastava kasutamise tagajärjel.

7.5 Lisaks Tingimuste p-s 7.1. sätestatud Müüja vastutusele võib Kauba suhtes kehtida ka Kauba tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse Kauba tootja poolt antava müügigarantii tingimustes. Kasutajal on õigus teda huvitava Kauba tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohta info saamiseks pöörduda Müüja poole läbi Sisemise Rahu internetikeskkonna (Kontaktlehgel oleva õhenduse võtmise vormi kaudu), läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@siseminerahu.ee, helistades telefoninumbrile 5020796.

8. Andmekaitse ja privaatsustingimused
8.1 Müüja jaoks on oluline Kasutajate privaatsus ning käesolevate privaatsustingimuste eesmärk on tagada mh selgus, kuidas Müüja kogub, kasutab, avalikustab, edastab ja salvestab isikuandmeid. Müüja väärtustab oma klientide (Kasutajate) privaatsuse kaitsmist ning on selleks kasutusele võtnud protseduurilised ja tehnilised kaitsevahendid Kasutajate turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks.

8.2 Müüja on võtnud kasutusele mõistlikud meetmed Kasutajate turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks. Müüja järgib seejuures Euroopa Liidu andmekaitse direktiivi (direktiiv 95/46/EÜ) põhimõtteid.

8.3 Müüja kogub Kasutaja kohta andmeid, mis tulenevad Sisemise Rahu veebikeskkonna kasutamisest, muu hulgas näiteks 1) seoses teenustega, mis võimaldavad Kasutajal luua e-poes kontosid või profiile, sh andmed, mis on vajalikud konto või profiili loomiseks (nt Kasutaja nimi ja e-posti aadress); 2) kui Kasutaja esitab Sisemises Rahus tellimuse, millisel juhul küsitaks Kasutaja nime, kontaktandmeid, kohaletoimetamise aadressi ja arve esitamise aadressi, samuti krediitkaardi andmeid, mis on vajalikud tellimuse töötlemiseks; 3) kui Kasutaja osaleb Müüja korraldatud või sponsoreeritud kampaanias; 4) kui Müüja palub vastata küsitlustele, mida kasutatakse uurimuste, analüüsi või kliendigruppide mõõtmise eesmärgil; 5) turundamiseks; 6) Kasutajaga suhtlemine (sh päringutele vastamine); 7) teenuste ja veebikeskkonna täiendamiseks ja kasutusmugavuse parandamiseks; 8) Kasutajate teavitamiseks; 9) tellimuste töötlemiseks, sh Kauba kohaletoimetamiseks; 10) küsitluste läbiviimiseks; 11) müügikampaaniate korraldamiseks jne.

8.4 Müüja kogub Kasutajalt teavet veebikeskkonna kasutamise kohta seadmes oleva tarkvara ja muude rakenduste abil, näiteks: 1) logiteavet, sh Kasutaja poolt veebikeskkonna kasutamise aeg ja kestus, otsingusõnad, mida Kasutaja veebikeskkonna kaudu sisestab ning mis tahes teave, mida säilitatakse küpsistes, mille Müüja on Kasutaja seadmesse salvestanud; 2) asukoha teavet, sh Kasutaja kasutatava seadme GPS signaal või lähedalasuva WiFi leviala ja mobiilimastide teave, mida võidakse edastada Müüjale Sisemise Rahu veebikeskkonna kasutamise ajal; 3) muud andmed, sh Kasutaja kasutatavad rakendused, külastatavad veebilehed ja info selle kohta, kuidas Kasutaja suhtleb veebikeskkonna kaudu pakutava sisuga.

8.5 Müüjal on õigus koguda Kasutaja kohta muud teavet Kasutaja seadme või Kasutajapoolse veebikeskkonna kasutuse kohta erinevatel viisidel, mida Müüja selgitab Kasutajale kogumise hetkel või muul moel, Kasutaja nõusolekul.

8.6 Kasutajal on õigus teatud tüüpi isikliku teabe andmisest Müüjale keelduda, kuid see võib mõjutada Kasutaja valikuid Sisemise Rahu veebikeskkonna kasutamisel.

8.7 Müüja kasutab Kasutaja kohta kogutud teavet mh järgmistel eesmärkidel: et 1) registreerida Kasutaja Sisemise Rahu kasutajaks; 2) pakkuda Kasutajale Sisemise Rahu veebikeskkonnas müüdavaid Kaupu, audioraamatuid, koolitusi ja teenuseid; 3) pakkuda Kasutajale suunatud sisu, Kaupu ja individuaalseid teenuseid vastavalt Kasutaja varasematele toimingutele veebikeskkonnas; 4) reklaamimiseks, näiteks Kasutajale suunatud reklaamide pakkumiseks; 5) Müüja turu, klientide, toodete ja teenuste hindamiseks ja analüüsimiseks (sh Kasutaja arvamuse küsimiseks Müüja Kaupade ja teenuste kohta ning kliendiuuringute läbiviimiseks); 6) mõista, kuidas inimesed kasutavad Sisemise Rahu veebikeskkonda, et Müüja saaks tõsta teenuste kvaliteeti ja pakkuda uusi Kaupu ja teenuseid; 7) konkursside ja reklaamikampaaniate korraldamiseks; 8) pakkuda Kasutajale abi, kui Kasutaja on seda palunud täiendavat teavet või saatnud Müüjale järelepärimise; 9) teavitada Kasutajat muudatustest Müüja pakutavates Kaupades ja teenustes; ja 10) muuks otstarbeks Kasutaja nõusolekul.

8.8 Müüja ei avalda ega jaga ilma Kasutaja nõusolekuta Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele nende endi sõltumatutel turustamis- või ärilistel eesmärkidel.

8.9 Müüja võib avaldada andmeid muu hulgas 1) teenusepakkujatele, mis pakuvad Kaupu ja teenuseid Müüja nimel. Need üksused tohivad kasutada Kasutaja andmeid ainult Müüja pakutavate Kaupade müügi eesmärgil; 2) finantsettevõtjatele (nt liisingut ja järelmaksu pakkuvatele partneritele) või kaardimaksete pakkujatele. Internetipanga ja Kasutaja vaheline ühendus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta, see on krüpteeritud. Tasudes ostu eest pangalingi või krediitkaardiga sisestab Kasutaja oma andmed otse pankade kaardikeskuse serverisse või krediitkaardiga makset võimaldava ettevõtte serverisse. Kasutaja andmete hoidmine on reguleeritud pankade, liisingteenuse partnerite, pankade kaardikeskuse ja Sisemise Rahu veebikeskkonna vaheliste lepingutega ja kontrollitud Andmekaitse Inspektsiooni poolt; 3) Müüja sidusettevõtjatele tingimusel, et selline jagamine on vajalik teenuste osutamiseks; 4) Müüja äritehingutega seotud teised isikud seoses ettevõtte varade ühendamise või üleandmisega või äritehinguga või pankroti korral; 5) teised isikud, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest või on vajadus kaitsta Sisemist Rahu, sh täita kohaldatavaid seaduseid või reageerida kohustuslikule õiguslikule protsessile (nt kohtu korraldus); kontrollida või nõuda eeskirjade täitmist, mis reguleerivaid veebikeskkonna kasutamist; kaitsta Müüja või Müüja sidusettevõtjate, äripartnerite või klientide õigusi, varalisi huve või turvastandardeid.

8.10 Müüja säilitab Kasutaja isikuandmeid kuni 5 aastat. Kasutajal on õigus nõuda oma andmete kustutamist või muutmist Sisemise Rahu andmebaasis. Kasutajal on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Müüja poolt saadetavaid pakkumisi või teenuseid. Andmete kustutamist ja/või muutmist saab taotleda oma Sisemise Rahu veebikeskkonnas loodud kontolt või e-posti teel.

8.11 Kasutaja nõustub isikuandmete kogumise, edastamise, säilitamise ja töötlemisega sihtkohas, mis asub väljaspool tema elukohariiki, Tingimustes vastaval viisil. Seejuures tuleb arvestada, et andmekaitse- ja muud seadused nendes riikides, kuhu Kasutaja isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi tingimata olla samad nagu Kasutaja riigi seadused.

8.12 Müüja rakendab mõistlikke meetmeid kindlustamaks, et Müüja säilitab Kasutaja kohta käivat teavet ainult nii kaua, kui see on vajalik selle kogumise eesmärgi täitmiseks või nagu kohaldatavad seadused ette näevad.

8.13 Müüjal ning kolmandatel isikutel, kes vastutavad Sisemise Rahu teenuste toimimise eest, on õigus kasutada küpsiseid, tugisignaale (beaconseid) ja muid tehnoloogiaid veebikeskkonna teatud osades.

8.14 Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebiserver saadab veebibrauserile, ja mis koguvad teavet Kasutaja arvuti, teleri, mobiiltelefoni või muu seadme kohta sel ajal, kui Kasutaja veebilehte külastab. Need võimaldavad üksusel, kes pani küpsise Kasutaja seadmesse, Kasutajat üle veebilehtede, teenuste, seadmete ja/või brauserite ära tunda. Küpsised on muu hulgas funktsionaalselt ka kasulikud, nt 1) küpsised mäletavad Kasutaja sisselogimise andmeid, seega Kasutaja ei pea neid iga kord, kui Sisemisse Rahusse sisse logib, uuesti sisestama; 2) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel kindlaks teha, millised veebikeskkonna osad ja sektsioonid on kõige populaarsemad ja need aitavad ära tunda, milliseid lehekülgi ja funktsioone külastajad kasutavad ja kui palju aega nad nendel lehekülgedel kulutavad. Analüüsides sellist infot, saab Müüja veebikeskkonda paremini arendada, et vastata klientide vajadustele ja parandada kasutajakogemust; 3) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel jälgida, millised reklaame on Kasutaja näinud, et Kasutajale ei kuvataks sama reklaami iga kord, kui Kasutaja kasutab veebikeskkonda; 4) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel pakkuda Kasutajale asjakohast sisu ja reklaami, kogudes teavet veebikeskkonna ja teiste veebilehtede ning rakenduste Kasutajapoolse kasutuse kohta.

8.15 Kui Kasutaja kasutab Sisemise Rahu veebikeskkonda pääsemiseks veebilehitsejat, saab Kasutaja seadistada oma veebilehitseja selliselt, et see kas lubab kõik küpsised, keelab kõik küpsised või teatab, kui küpsis saadetakse. Iga veebilehitseja on erinev, mistõttu tuleb Kasutajal tuvastada „Abi“ / „Help“ menüüst, kuidas küpsiste seadeid muuta. Kasutaja seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavat küpsiste kontrolli.

8.16 Kasutajal on õigus küpsiste vastuvõtmisest keelduda, aktiveerides oma lehitsejas vastava küpsiste keelamise funktsiooni. Mõned teenused võivad olla loodud selliselt, et need töötavad ainult küpsiseid kasutades ning küpsiste blokeerimine võib mõjutada Kasutaja võimalust neid teenuseid või teatud osi nendest kasutada.

8.17 Müüja võib koos teatud kolmandate isikutega kasutada tehnoloogiat beacons (tugijaama saadetud paketid või „pikslid’), mille eesmärk on edastada teavet Kasutaja seadmest serverile. Beaconsid saab lisada veebi sisule, videotele ja e-kirjadele ning need võimaldavad serveril lugeda Kasutaja seadmest pärinevat teatud liiki teavet; näha, millal Kasutaja on vaadanud mingit konkreetset sisu või e-kirja, määrata kuupäeva ja kellaaega, millal Kasutaja vastavat beaconit vaatas, ning Kasutaja seadme IP-aadressi. Müüja ja kolmandad isikud kasutavad beaconse erinevatel eesmärkidel, sealhulgas veebikeskkonna kasutuse analüüsimiseks ning (koos küpsistega) sisu ja reklaami pakkumiseks vastavalt Kasutaja eelistustele.

8.18 Müüja võib kasutada veebimajakaid, mis on kinnitatud veebikeskkonda või e-mailile ja mis võimaldavad Müüjal mh kindlaks määrata, kas ja kui palju Kasutaja mingit veebikeskkonna alalehte külastanud. Näiteks võivad majakatena funktsioneerida elektroonilised kujutised (mh bännerid, pildid jne).

8.19 Müüja ei kogu teadlikult isikuandmeid alaealistelt (isikutelt, kes on nooremad kui 18 aastat). Alla 18-aastased külastajatel tuleb enne isikuandmete avaldamist küsida vanema ja/või eestkostja nõusolekut. Vanema ja/või eestkostja nõusolekute andmete avaldamine on alaealistel keelatud.

8.20 Müüja võib koguda Kasutaja andmeid ka internetiväliselt (offline) (näiteks juhul, kui Kasutaja helistab Müüjale, mille käigus Kasutaja esitab, täpsustab või täiendab enda isikuandmeid Müüjale). Kui Müüja sisestab Kasutaja andmed Sisemise Rahu veebikeskkonna andmebaasi, kasutab Müüja selleks SSL-turvaprotokolli.

8.21 Müüjal on õigus ühepoolselt muuta eeltoodud privaatsustingimusi, ilma et teavitaks sellest eelnevalt Kasutajat. Kasutajal on kohustus iga kord, kui ta kasutab Sisemise Rahu veebikeskkonda, tutvuda privaatsustingimustega.

8.22 Müüja ei vastuta ühegi veebikeskkonna sisu ega privaatsuse ja andmekaitse tingimuste eest, millele Müüja veebikeskkond lingib, või milliselt veebilehelt lingitakse Müüja veebikeskkonnale.

9. Tingimuste muutmine, vastutus, vaidluste lahendamine, autoriõigused
9.1 Kõik autoriõigused Sisemises Rahus esitatud teostele kuuluvad Müüjale või on Müüja selleks eelnevalt omandanud vastava õiguse. Autoriõigus laieneb ka käesolevatele kasutustingimustele.

9.2 Kasutajal õigus käesolevad kasutustingimused salvestada, et tagada vajaduse esinemisel nende taasesitamine ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel püsival andmekandjal.

9.3 Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Sisermise Rahu kodulehtedel www.kristinatamm.ee ja www.siseminerahu.ee. Kui Kasutaja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kasutaja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Kasutaja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

9.4 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Kasutajale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9.5 Kasutaja ja Müüja vahel Sisemise Rahu kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kasutajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaite ja Tehnilise Järelevalve ameti juures tegutseva Tarbijakaebuste komisjoni (https://komisjon.ee/et), kohtusse või Euroopa Komisjoni juures tegutseva internetipõhisele vaidluste lahendamise platvormi (ODR platvorm – https://ec.europa.eu/consumers/odr/) poole. Kohtusse pöördumise korral on Kasutaja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.

9.6 Kui Kasutaja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, siis ostu-müügilepingule ei kohaldu tarbija eriõigusi puudutavad sätted (nn tarbijakaitsesätted).