Transpersonaalse kunstiteraapia meetodid

     
  Transpersonaalne kunstiteraapia klienditöös ja eneserefleksioonis 

     
 
 

 
 
     

Koolitus kuulub Eesti Töötukassa koolituskaardi koolituste alla.

Koolitus, kus täiendad oma nõustamise/juhendamise tööriistakasti lisaoskustega kogedes läbi iseenda õpitavate oskuste toimet. 


 "Loovus nõuab julgust veendumustest lahti lasta" Erich Fromm


Õppekava nimetus: Transpersonaalne kunstiteraapia klienditöös ja eneserefleksioonis

Õppesuund ja õppekava rühm: Sotsiaal- ja käitumisteadused/Psühholoogia

Eesmärk: Koolituse tulemusel osaleja kasutab erinevaid transpersonaalseid kunstiteraapia meetodeid, kui loomingulist tervenemist klienditöös ja eneserefleksioonis professionaalse pädevuse täiendamise eesmärgil.
 
ÕpiväljundKoolituse läbinu:
*kasutab erinevaid transpersonaalse kunstiteraapia meetodeid
*toob alateadvuses peituva teadlikule tasandile 
*reflekteerib ennast läbi praktiliste tööde

*analüüsib loovuse hetkeseisu
*avab loovust, kui eduka toimetuleku eeldust


Sihtgrupp: terapeudid, nõustajad, sotsiaaltöötajad, õpetajad, tegevusjuhendajad, koolitajadkogemusnõustajad.

Õpingute alustamise tingimused: soovitav: esmataseme nõustamisoskused

Õppe maht ja ülesehitus: 16 ah/12 tundi, sh praktilist tööd ja diskussioone koolituskeskkonnas 16 ah.

Õppekeskkond: Koolitus toimub loovat tegevust ja mõtlemist toetavas 20-kohalises koolitus- ja nõustamiskeskuses või veebikeskkonnas. Koolitusruumile puudub juurdepääs ratastooliga liikumiseks ning on raskelt ligipääsetav liikumispuudega inimestele.
Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 4.


Õppe sisu:
*Transpersonaalse kunstiteraapia lähenemine ja vahendid
*Loovuse olemus, kui loomupärane tervendav jõud
*Eneseväljendamise võimalused
*Loovuse avanemise eeldused
*Eneseteadvuse laiendamine ja tegeliku autentsuse nägemine
*Loovuse avamise praktiline töö 
*Praktilised tööd (vähemalt 8 erinevat) transpersonaalsete loovmeetoditega


Õppevahendid: 25 harjutusega töövihik praktiliseks ja iseseisvaks tööks (saadav kohapeal, kuulub koolituse hinna sisse).

Õppemeetod: auditoorne töö, diskussioon, praktiline töö, töö paarides, enesereflekteerimine.

Hindamine: koolituse läbimise eelduseks on auditoorses ja praktilises töös osalemine vähemalt 80% ja 10 praktilise töö tegemine.
Hindamismeetod: suuline arutelu.
Hindamiskriteerium: Õppija reflekteerib ennast läbi praktiliselt tehtud tööde.


Väljastatav dokument
Tunnistus, kui 10 praktilise töö suuline arutelu on läbitud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija  võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsest tundidest.


Koolitaja kompetentsust tagav kvalifikatsiooni kirjeldus:  EUROTAS (Euroopa Liidu Transpersonaalne Assotsiatsioon) sertifikaat transpersonaalses psühhoteraapias

Koolitaja: Kristina Tamm - transpersonaalne psühhoterapeut, Imago paarisuhteterapeut, kliiniline koolitaja ja -superviisor.

Õppekava kinnitamise aeg: 26.04.21 
2-päevaste koolituste toimumise ajad ja kava
18-19.08 kl 10.30-16.30 (10.30-12.00 õppetöö; 12-13.00 lõuna; 13-14.30 õppetöö; 15-16.30 õppetöö)

Toimumise koht: Keskväljak 13, Keila, Sisemise Rahu koolitus- ja nõustamiskeskuses

Koolituse vältel on  1h lõunapaus ja üks kohvipaus (lõuna ei kuulu hinna sisse).

Koolituse hind: 150.- Registreerimine lõppeb grupi täitumisel või hiljemalt 3 päeva enne koolitust.Koolitusest loobumise raha tagastamise tingimused:
  • kuni 14 päeva varem 80% hinnast
  • 7-13 päeva varem 50% hinnast
  • 3-6 päeva varem 20% hinnast
  • alla 3 päeva teatamisel raha ei tagastataÕppeasutus: Sisemine Rahu MTÜ majandustegevusteatis 207502
Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Info: info@siseminerahu.ee
Tel: 5020796Rohkem infot:

2-päevane interaktiivne koolitus annab kogemuse nõustamise tehnikatest lihtsamaks eneseanalüüsiks. Loova eneseväljenduse ning tervendava kirjutamise kogemine viib sind edasi järgmisele astmele iseendas.
 
Õpime väljendama mõtteid, soove ja tundeid. Loomise abil on ennast tihti kergem väljendada, kui rääkides. See aitab emotsioonidest paremini aru saada ning neid väljendada. Protsessikäigus toimub pingete vabastamine, hinge, vaimu ja keha arengu stimuleerimine ning emotsioonide väljendamine. Mõjub rahustavalt ja maandab stressi. See annab võimaluse olla endamisi ja vaadata endasse ning annab valikuvabaduse väljendada ennast nii, nagu inimene ise soovib.


Kesksel kohal on siin loomeprotsess, mitte selle tulemus. Kujutlusvõime ja loova väljenduse rakendamisel on võimalik saavutada terapeutilisi eesmärke. Loomingulise protsessi kaudu vabastatakse teadvustamata pingeid, leitakse uusi ressursse ja lahendusi keerulistele olukordadele. Väljendusvahendite hulk on piiramatu, kasutatakse väga erinevaid meetodeid, tehnikaid ja materjale; varasemate oskuste olemasolu pole vajalik.

Loovust vabaks lastes ja endas olevaid piiranguid märgates liigud enesearengusse.

Loovuse avatusest sinus sõltub see, kuidas sa suudad lahendada erinevaid olukordi ja läbida kriise.
 
     

Liitu uudiskirjaga
Teie nimi:
E-mail:
 
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv