fbpx

Pane kirjutamine enda kasuks tööle  ja ole iseenda tervendaja!

 “Eneseareng kirjutades ” väljakutse suurendab rahulolu iseendaga.

Väljakutse, kus õpid läbi praktika

“Transpersonaalse kunstiteraapia meetodid” koolitus aitab sind:

uute vaatenurkade ja lahenduste leidmisel

loovuse avamisel ja arendamisel

arendab eneseväljendust ja emotsioonide mõistmist

probleemilahendustes

eneserefleksioonis ja -tervenduses

suurendab eneseteadlikkust

annab inspiratsiooni

stressi leevendamises

Osalejad said väljakutselt

Mulle meeldis Sinu koolitus väga.

Mitu akent tuli juurde, mida elus veel avada.

Mulle meeldis avatus, loomingulisus ja tagasi lapseks pöördumise võimalus.

Astusin mitu sammu edasi endaga tutvumisel.

Koolitaja arvestas täpselt meie tempoga.

Hele

Tundus, et kõike oli parasjagu. Jõudsime palju jagada ja arutleda. See üleskerkinud emotsioonide jagamise võimalus tundub minu jaoks sellise koolituse puhul ülivajalik.

See, et saime kaasa töövihiku koos töölehtedega, on väga hea – kompaktselt kõik olemas juhuks, kui vaja meelde tuletada või kasutada.

Angela

Tõeliselt mitmekülgne ja enesearengule suunatud.

Teiste kogemistest õppimine, kuulmine ja kuulamine olid mu jaoks olulised.

Sain loovaid ideid arenguvestluste läbiviimiseks oma alluvatega.

Koolitus ärgitas mu uinuvat loovust ja andis mitmed harjutused korduvaks kasutamiseks.

Kerli

Mis on tervendav kirjutamine?

Terviklik holistiline lähenemine endasse vaatamiseks.

Kujuteldavate elementide kaasamine loomeprotsessis, mis toetab tervenemisevõimalust.

Võimalus väljendada mõtteid, soove ja tundeid sügavamal tasemel.

Oma sisemaailmaga kontakti saamine ja enesetervendamine.

Inimestega töötavatele spetsialistidele oskusõppe koolitus

Koolituse üldinfo ja toimumise ajad

Hinnatud oskusõppe koolitus: “Ülevaade transpersonaalse kunstiteraapia meetoditest klienditöös ja eneserefleksioonis

Transpersonaalne kunstiteraapia on terviklik lähenemine endasse vaatamiseks, kaasates loomeprotsessi kujuteldavad elemendid tervenemisevõimalusse. See on lihtne ja vabastav meetod, mis aitab panna kõrvale loogilise mõtlemise ning ligi pääseda kõrgemale teadvuse seisundile ja alateadvusele – sinu sisemisele tarkusele ning jõule.

Transpersonaalne lähenemine on mõeldud meie seest tuleva loomeprotsessi ja sümboolsete piltide võimendamiseks ja transformeerimiseks ning selle meetodi kasutamiseks ei peal olema kunstnik, vaid laskma oma käel vabalt planeerimata liikuda, kandes paberile selle, mis meist välja tahab tulla

Sobib osalejatele, kes tahavad:

 • ennast reflekteerida 
 • loovust äratada
 • kasutada meetodeid klienditöös 
 • nõustamisoskuste tööriistu

Koolituse on loonud Kristina Tamm.

Inimesed on baastasandil loomingulised. Oleme saanud lihtsalt erinevaid pärssivaid sõnumeid – blokeeringuid – isiklikke, perekondlike, ühiskondlike. Inimene vajab tunnustus, see väljendub meie soovis austuse, lugupidamise, tänu, meie võimete ja saavutuste kiitmise järele.

Loovus on isiksuse omaduste kogum, mis annab eeldused mistahes inimtegevuse valdkonnas probleeme uut viisi lahendada ja algseid ehk samasugust tulemust saada.

Transpersonaalse kunstiteraapia eeliseks on see, et seda saab kasutada nii spetsialistiga, kui ka iseseisva praktikana, üsna tõhusalt.

Käsitsi joonistamist võib kirjeldada kehalise treeninguna, kuna kogu keha liigub oma autentses siserütmis, osaleb käelises loomiseprotsessis, justkui tantsib oma tantsu, jättes jäljed loomingust ja aktiveerides alateadvuse protsesse.

Õpime väljendama mõtteid, soove ja tundeid. Loomise abil on ennast tihti kergem väljendada kui rääkides. See aitab emotsioonidest paremini aru saada ning neid väljendada. Protsessikäigus toimub pingete vabastamine, hinge, vaimu ja keha arengu stimuleerimine ning emotsioonide väljendamine. Mõjub rahustavalt ja maandab stressi. See annab võimaluse olla endamisi ja vaadata endasse ning annab valikuvabaduse väljendada ennast nii, nagu inimene ise soovib.

Koolitus toimub eesti keeles.

Väljakutse VIP osal on raha tagasi garantii *

Usume selle väljakutse kasulikkusesse sinu jaoks ja soovime, et tunneksid valikut tehes ennast turvaliselt.
Kui see ei vasta su ootustele, siis makstakse raha vastu vaidlemata tagasi. 

  Väljakutsest loobumisel raha tagastamise tingimused on kirjas õppekorralduses.

  Registreerimine lõppeb 3 päeva enne koolitust või kui grupp saab täis.

  Registreerimise lõpuni on jäänud

  Day(s)

  :

  Hour(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)

  Toimumise aeg:

  18.-19.06.2022 kl 18.30–16.30, koolitaja Kristina Tamm

  Toimumise koht:

  Zoomis ja “Eneseareng kirjutades” suletud grupis.

  "

  Sisutihe

  Z

  Praktiline

  "

  Inspireeriv

  Z

  Laialdane

  Koolituse õppekava ja programm

  Õppekava nimetus

  Transpersonaalse kunstiteraapia meetodid

  Vaata koolituse õppekava siit

  Õppekava rühm: psühhoteraapia

  Eesmärk: koolituse tulemusel osaleja kasutab erinevaid transpersonaalseid kunstiteraapia meetodeid, kui loomingulist tervenemist klienditöös ja eneserefleksioonis/enesearengus professionaalse pädevuse täiendamiseks.

  Õpiväljund: koolituse läbinu:

  * kasutab erinevaid transpersonaalse kunstiteraapia meetodeid ja omab tööriistu/harjutusi nõustamiseks ja inimeste vaimse tervise toetamiseks
  * toob alateadvuses peituva teadlikule tasandile ning seeläbi mõtestab teadlikumalt olukordi
  * reflekteerib ennast läbi praktiliste tööde
  * analüüsib oma isiklikku loovuse hetkeseisu
  * avab oma loovust, kui eduka toimetuleku eeldust

  Sihtgrupp: terapeudid, nõustajad, sotsiaaltöötajad, õpetajad, kasvatajad, tegevusjuhendajad, koolitajad, kogemusnõustajad.

  Õppe maht: 16 ah/12 h, sh praktilist tööd ja diskussiooni koolituskeskkonnas 16 ah.

  Õpingute alustamise tingimused: soovitav: esmataseme nõustamisoskused

  Õppekeskkond: koolitus toimub mugavas 20-kohalises koolitus- ja nõustamiskeskuses või veebikeskkonnas. Koolitusruumile puudub juurdepääs ratastooliga liikumiseks ning on raskelt ligipääsetav liikumispuudega inimestele. Minimaalne osalejate arv 4. 

  Õppe sisu:
  * transpersonaalse kunstiteraapia lähenemine ja vahendid
  * loovuse olemus, kui loomupärane tervendav jõud
  * eneseväljendamise võimalused
  * loovuse avanemise eeldused
  * eneseteadvuse laiendamine ja tegeliku autentsuse nägemine
  * loovuse avamise praktiline töö
  * praktilised tööd (vähemalt 14 erinevat) transpersonaalsete loovmeetoditega

  Õppevahendid: 23 harjutusega töövihik praktiliseks ja iseseisvaks tööks (saadav kohapeal, kuulub koolituse hinna sisse).

  Õppemeetod: auditoorne töö, diskussioon, praktiline töö loovteraapiliste meetoditega, töö paarides, enesereflekteerimine.

  Hindamine: koolituse läbimise eelduseks on auditoorses ja praktilises töös osalemine vähemalt 80% ja 10 praktilise töö tegemine.

  Hindamismeetod: suuline arutelu.
  Hindamiskriteerium: Õppija reflekteerib ennast läbi praktiliselt tehtud tööde.

  teerib ennast läbi praktiliselt tehtud tööde.

  Väljastatav dokument
  tunnistus, kui 6 praktilise töö suuline arutelu on läbitud;
  tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst.

  Tõend väljastatakse vastavalt kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsest tundidest.

  Koolitaja kompetentsust tagav kvalifikatsiooni kirjeldus: EUROTAS (Euroopa Liidu Transpersonaalne Assotsiatsioon) sertifikaat transpersonaalses psühholoogias
  Koolitaja: Kristina Tamm – transpersonaalne psühhoterapeut, Imago paarisuhteterapeut, kliiniline koolitaja ja -superviisor.
  Täiendkoolitusasutuse nimi: Sisemine Rahu MTÜ
  Õppekava kinnitamise aeg: 01.04.21
  Õppe sisu

  Koolitus toimub 2 päeva kl 10.30-16.30, kokku 12 tundi.

  Vaata tervet programmi siit

  1. päev – keskendume loovuse äratamisele ja lihtsamale refleksioonile

  Kl 10.30-12.00
  * transpersonaalse kunstiteraapia olemus
  * käesoojendusharjutused
  * loovust äratavad praktilised harjutused ja refleksioon

  Kl 12.00-13.00 lõuna

  Kl 13.00-14.30
  * loovust äratavad praktilised harjutused ja refleksioon

  Kl 14.30-15.00 kohvipaus

  Kl 15.00-16.30
  * loovust äratavad praktilised harjutused ja refleksioon

  2. päev – keskendume sügavamale eneserefleksioonile

  Kl 10.30-12.00
  * eneserefleksiooni praktilised harjutused

  Kl 12.00-13.00 lõuna

  Kl 13.00-14.30
  * eneserefleksiooni praktilised harjutused

  Kl 14.30-15.00 kohvipaus

  Kl 15.00-16.30
  * eneserefleksiooni praktilised harjutused
  * kokkuvõte

  Koolituse tegelik VÄÄRTUS € = 22 seansi materjale

  Koolituse hind €

  Osalejate kogemus

  Minu sooviks selle koolituse puhul oli saada selgem arusaam sellest, kuidas kasutada loomingulist eneseväljendust tervenemisvahendina, aga ka lihtsalt enesereflektsiooniks, et olla kunstnikuna edukam, suuta analüüsida ja juhtida paremini oma loomeprotsessi.

  Läbitud koolitus suutis selle ülesande väga edukalt täita. Kahe päeva jooksul läbitud ülesanded ja seda toetanud jagamised/arutelud tõid nii olevikust kui minevikust üles teemasid,  mis vajavad tähelepanu ja sügavamat protsessimist.

  Oli aga ka lihtsalt toredaid taipamisi ja avastamisrõõmu.

  Lisaks sellele sain koolituselt ülesannete näol kaasa hulga tööriistu, kuidas aidata nii endal kui oma lähikondsetel saada sügavam kontakt iseendaga.

  Mulle väga meeldis, et osalejate grupp oli väike, mis tekitas kohe alguses väga usaldusliku ja toetava õhkkonna. Selle tulemusena tekkisid ka toetavad ja uusi taipamisi genereerivad ühisarutelud.

  Koolituse ülesehitus oli igati loogiline ja mõnusasti järgitav. Ajakasutus oli ratsionaalne, kuid mitte mingil moel tagant kiirustav või survestav.

  Mulle meeldis see, kuidas Sa väga selgelt jagasid juhtnööride ülesannete täitmiseks ja delikaatselt ning mittesuunavalt aitasid meil ennast avada.

  Dagmar

  Mis väljakutsel toimub

  Korduma kippuvad küsimused

  Kas koolitusel peab jagama grupiga oma praktiliste tööde tulemusi?

  Kui sul on soovi oma teemat jagada ka grupile pärast, siis see võimalus on. Rääkida võid täpselt nii palju, kui ise soovid.

  Mis siis, kui see koolitus mulle ei sobi?

  Saad seda riskivabalt proovida kuni esimese pausini. Kui selle ajaks jooksul tunned, et see koolitus pole sinu jaoks, maksame sulle raha tagasi küsimusi esitamata. 100% raha tagasi garantii!

  Kas mul on mõtet osaleda, kui ma ei kasuta hiljem neid meetodeid oma igapäeva töös?

  Kui sa pole inimestega töötav spetsialist, aga tunned huvi enesearengu vastu, siis sobib koolitus sulle suurepäraselt. See on turvaline ja pehme meetod endasse piilumiseks.

  Kui ma ei oska joonistada, siis kas mul on mõtet tulla?

  See koolitus pole kuidagi seotud joonistamise oskusega.

  Kasutame pliiatseid eneseväljenduseks läbi sümbolite, kriipsujukude, joonte jne.

  Me ei hinda paberile tekinud kujutisi.

  Kas neid meetodeid saab kasutada ka lastega töös?

  Kuna lastel puudub selline eneserefleksiooni võime nagu õpitavad meetodid eeldavad, siis kõiki meetodeid lastega kasutada ei saa. Samuti sõltub see ka lapse vanusest. 

  Kuidas see koolitus aitab loovust luua?

  Loovus on meis kõigis sees olemas, kuid välismaailm paneb meid seda sulgema iseendasse.

  Need meetodid aitava üles leida tõkked, ja lukku läinud loovust ning seda toetaval viisil taasaktiveerida.

  Koolitusel on osalenud näitlejaid, tantsijaid, savi ja ehtekunstnikke. Kõik on saanud oma loovuse ergutamiseks toetuse.

  Pilte koolitusest

  Sulle võivad pakkuda veel huvi ka need koolitused

  Metafoorkaardid praktikas

  Praktiliste meetodite koolitus metafoorkaartide kasutamisest

  Tervendav kirjutamine

  Kasuta kirjutamist enda heaks ära olles isenda tervenadaja.