fbpx

Sulle meeldib kirjutada? Pane kirjutamine veel rohkem enda kasuks tööle!

“Tervendav kirjutamine”

aitab sul liikuda emotsionaalsesse vabadusse ja avab sinu suurima potensiaali

Kõige loovam ja tervendavam kirjutamise programm,

mis aitab sul minevikku vabastades ja tulevikku kavandades liikuda heaolusse

“Tervendava kirjutamise” programm aitab sul:

leida üles kõige olulisemad fookust vajavad teemad

muuta mõtteviisi ja igapäeva harjumusi

aktiveerida loovust ja ravida haiguseid

vähendada pingeid, ärevust, stressi ja depressiooni

märgata mustreid ja ületada eluraskuseid

pääseda lingi infole, mis on sinu alateadvuses ja mida kriitiline mõtlemine vahel takistab

hoolitseda iseenda vajaduste eest

ennast tühjaks "rääkida" ja emotsioone vabastada

olla sina ise ja tõsta enesekindlust

eesmärke saavutada ja auru välja lasta

Kätlini kogemus kirjutamisest

Koolituse õppekava ja programm:

Õppe sisu: kokku 5 h

1. päev

Kl 10-11.45
*Sissejuhatus Imago teooriasse – lapsepõlve pagasi osad
*Lapsepõlvehaavade saamine
*Partneri alateadlik valimine
*Paralleelmonoloogist dialoogi
*Imago dialoogi struktuur

Kl 12.15-14.00
*Tunnustamise dialoogi praktiline kogemine
*Juhitud kujutlus – tagasi minevikku
*Isikliku armastuse kuvandi kujunemise praktiline süntees – lapsepõlvehooldajate mõjud, rõõmud ja pettumused hooldajatega
*Tunnustamise dialoogi praktiline kogemine

Kl 15.30-17.00
*“Mina“ arengu teekond
*Roomaja aju reaktsioonid ja nende võimusest väljumine
*Vastandlikud alateadlikud kaitsekäitumised – kaitse valu vastu
*Kaitsekäitumiste vähendamise võimalused
*Juhitud kujutlus: turvaline koht
*Lapse-vanema dialoogi praktiline kogemine

17.30-19.00
*Suhte faasid – võimuvõitlus, armumise taasloomine
*Isikliku suhtemustri praktiline süntees – unistused , pettumused , igatsused ja frustratsioonid partneriga.
*Sõnadeta dialoogi praktiline kogemine
*Juhitud kujutlus – partneri sisemine laps

2. päev: kl 10-19

Kl 10-11.45
*Eeldamisest küsimisse
*Hoolivate käitumiste praktiline harjutus
*Juhitud kujutlus – me oleme ühenduses

Kl 12-14.00
*Mõistmise ja empaatia liitmine dialoogi
*Praktiline Imago täispika dialoogi praktiline kogemine
*Väljapääsuteed – oskamatus suhelda + praktiline dialoog

Kl 15.30-17.00
*Frustratsiooni jäämagi
*Käitumise muutmise palve praktiline harjutus + praktiline dialoog

Kl 17.30-19.00
*Positiivse energia tagasitoomise praktiline harjutus
*Suhtevisiooni praktiline harjutus
*Kokkuvõte

Õppekava nimetus: Tervendav kirjutamine

Õppekava rühm: Eneseareng

EesmärkKoolituse tulemusel osalejal on oskused (taas)luua rahuldust pakkuvamat paarisuhet ja sügavat omavahelist ühendust.

ÕpiväljundKoolituse läbinu:

*lahendab võimuvõitlust suhetes

*parandab lapsepõlve rahuldamata vajaduste puudujääke

*kuulab ja kuuleb oma partneri tegelikku sõnumit

*kirjeldab suhtekonflikti põhjustajat: vastandlikku kaitsekäitumist

*rakendab turvalist kuulamise ja rääkimise oskust erinevates Imago dialoogides

Sihtgrupppaarisuhte teemast huvitatud paarid, paarisuhteterapeudid, pereterapeudid, nõustajad, psühhoterapeudid, perelepitajad, lastekaitse spetsialistid.Õpingute alustamise tingimused: puuduvad

Õppe maht24 ah/18 tundi, sellest auditoorne osa 12 ah, praktilist tööd koolituskesskonnas 6 ah, praktiline töö koolituskeskkonnas paarides 6 ah.

Õppekeskkond:  Koolitus toimub mugavas 20-kohalises koolitus- ja nõustamiskeskuses või veebikeskkonnas. Koolitusruumile puudub juurdepääs ratastooliga liikumiseks ning on raskelt ligipääsetav liikumispuudega inimestele. Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 4. 

Õppevahendidmahukas ja põhjalik eestikeelne töövihik (saadav kohapeal, kuulub koolituse hinna sisse)

Õppemeetod: auditoorne töö, diskussioon, praktiline töö töövihikuga ja praktiline töö paarides

Hindamine: koolituse läbimise eelduseks on auditoorses ja praktilises töös osalemine vähemalt 80% ja 3 praktilise dialoogi tegemine.
Hindamismeetod: suuline arutelu.
Hindamiskriteerium: õppija jagab grupis tema isiklikku kogemust dialoogide kasulikkusest ja raskuskohtadest iga dialoogi praktilise kogemise järel.

Väljastatav dokument
Tunnistus, kui 3-e praktilise dialoogi suuline arutelu grupis on läbitud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsest tundidest.

Koolitaja kompetentsust tagav kvalifikatsiooni kirjeldus: Imago kõrgema taseme sertifitseeritud paarisuhte terapeut ja – koolitaja.

Koolitaja

Minu nimi on Kristina Tamm

Olen Imago kõrgema taseme kliiniline sertifitseeritud paarisuhte terapeut

sertifitseeritud transpersonaalne psühhoterapeut 

sertifitseeritud Imago töötubade koolitaja 

sertifitseeritud superviisor

Minu lähenemine koolitustel

Kõik koolitused on kogemuskoolitused, kus tehakse läbi praktilised harjutused.

👉Praktilise harjutamisega tagatakse õpitu omandamine kuni 75% (Edgar Dale 1969.a  “Õppimise püramiid“).

Töötame väikeste gruppidega.

Loome ja hoiame turvalise ruumi, mis on iseendasse vaatamise koolitustel kõige alus.

Aktsepteerime õppijat kõigi tema omaduste ja erisustega. See on aitab luua turvalist ruumi.

Tipptasemel spetsialistina oleme valmis hoidma ja toetama ülestulevaid emotsioone. Olete turvaliselt hoitud ruumis.

 

Põhjused tervendava kirjutamise koolitusele tulemiseks:

Me ei saa rääkida omavahel

Loe rohkem

Kui sa tunned, et te ei saa rääkida mingitel teemadel või suhelda emotsioonivabalt, siis on paarisuhtekoolitus  KOHUSTUSLIK!

Pole muid probleeme, kui on kommunikatsiooni probleemid ja kui pole head suhtlust, pole suhtes turvalisust ja rahulolu.

Ta ei kuula mind

Loe rohkem

Oleme kõik ilmselt ühel või teisel hetkel tundnud, et partner ei kuula meid. Näiteks ta katkestab jutule vahele. 

Ilmselt oled ka ise seda teinud. Te ei kuula, sest teil pole kuulamise oskust ja harjumust. See ei ole kaasasündinud oskus.

Kaaslase jutust jõuab uuringute kohaselt meieni 20-40 %, loogiline, et tunned, et sind ei kuulata, kui nii vähe jõuab teisele kohale. Sa võid küll ise pidada ennast heaks kuulajaks.

Kaaslase sõnumi täielikuks kuulmiseks (eriti keerulistel teemadel) on vaja kasutada spetsiaalselt teadliku kuulamise ja turvalise vestlemise tehnikat. 

Koolitus õpetab seda.

Ma tunnen, et ta ei mõista mind

Loe rohkem

Tunne, et “partner ei mõista mind” tekib sellest, kui teineteist ei kuulata ja puudub oskus vaadata olukorda partneri vaatenurgast. Ehk domineerib “mina tean” formaat suhtes.

Koolitus aitab selle teema suurepäraselt läbi töötada, et teise inimese vaatenurka mõista ja aktsepteerida.

Ta on muutunud

Loe rohkem

Suhte alguses tunnete, et olete nii sarnased ja mõistate teineteist poolelt sõnalt. Ühel hetkel leiate, et olete nii erinevad.

See, mis sind tõmbas kaaslase juurde suhte alguses, sellest saab ühel hetkel tüli allikas.

Mitte ta ei ole muutunud, vaid teie tähelepanu on teises kohas. Kui alguses oli tähelepanu rõõmul, siis nüüd on valul.

Lisaks on kogu elu ja suhe alati dünaamilised ja kõik on muutumises kogu aeg. Ka sina oled muutunud.

Koolitus aitab sul aru saada, kuidas vähendada seda valu, millele tähelepanu on nüüdseks koondunud ja millega taasluua seda rõõmu uuesti, mida kogesid suhte alguses.

Sa saad taasarmuda oma partnerisse.

Teadlik suhe ja suhte hooldus

Loe rohkem

Sõltumata sellest, kus oled oma paarisuhtes, siis otsus liikuda teadlikku suhtesse saab juurde luua rõõmu ja rahulolu väga suurel hulgal.

See on tänuväärne investeering iseenda heaolusse.

Lähedus ja intiimsus on kadunud suhtest

Loe rohkem

Intiimsus on paarisuhte üks oluline osa, kui see pole just kahepoolne kokkulepe seda mitte oma suhtes luua ja selle puudumisega ollakse rahul.

Lähedus kaob vastastikkuse valu kogemisel ja liigse rutiini tekkimisel.

Rõõmu loovas suhtes on intiimsuse soov loomulik vajadus armastuse näitamiseks.

Kui teie suhtes on see puudulik, siis on oluline selle teemaga tegeleda. Sest kahe koos eksisteeriva “naabrina” elada.

Tulime koolitusele, et liikuda suhtes paremasse kohta.

Kristina on professionaalne vestluse hoidja ja juhtija, kes hoiab toetab ja juhendab perfektsel hetkel.

Super ruumi hoidmine. See on tänuväärne töö.

Kristel ja Raivo

Koolitusele tõi mind isiklik soov suhet parandada.

Mulle meeldis, et tegelesime alateadvusega ja lapsepõlve traumade kaardistamisega. Selles oli loogilisus.

Teooria ja praktiline osa vaheldusid mõnusalt, head näited elust aitasid paremini aru saada iseendast. Kõik oli põhjalik.

Kristinal on pühendumus 200% sellele teemale. Lisaks valdab ta materjali sügavalt.

Kelli

Mind tõid koolitusele ebakõlad suhtlemises. See koolitus peaks olema kohustuslik juba gümnaasiumi lõpus.

Väga hea suunamine ja toetus, hooliv käitumine, et kogu protsessi julgeda läbi teha.  Oli näha, et koolitajal oli siiras soov meid aidata.

Tiia

Soovisin suhet muuta teadlikumaks.

Seda koolitust oleks vaja olnud juba varem, et mitte praegu oma jamades sipelda.

Koolitaja oli väga pädev antud teema osas ja tema elulised näited aitasid iseennast samas kohas ära tunda.

Väga hea turvalise ruumi hoidmine aitas ennast avada.

Suurepärane koolitus, soovitan kõigile!

Kristjan

Koolitusele tulin partneri soovil.

Koolitaja erapooletu suhtumine lõi turvalise tunde. Meeldis väga selge jutt ja näited teistest paaridest.

Sain selgust, et minu tänased reaktsioonid on lapsepõlvest tekkinud mustrid, mida ma saan vabalt muuta.

Oliver

Meid tõi koolitusele vajadus mõista oma kaaslast.

Oli soe vastuvõtt ja koolitaja enda lugude rääkimine meeldis.

Väga selge struktuur, praktilised harjutused võimaldasid läbi töötada enda teemad. Selged taipamised tulid praktilistest sünteesidest.

Koolitusruum tekitas mõnusalt vaba oleku.

Usume, et suudame nüüd oma teemasid omavahel lahendada. Jätka samas vaimus, Kristina!

Aleksandr ja Ksenja

Enesearengu huvilistele mõeldud mõtestatud kirjutamise koolitus

Üldinfo ja toimumise ajad:

Tervendava kirjutamise koolitus

Koolitus viib kirjutamise kogemuse uuele sügavamale ja teadlikumale tasandile, mis tagab parema eneseteadlikkuse ja -analüüsi.

Tervendav kirjutamine on paranemiseprotsessi toetamise vorm kõigis psühholoogia valdkondades. Oma kogemusest rääkimine võib olla keeruline. Kuid kirjutamine pakub meile erinevaid viise, kuidas ennast väljendada ja samas iseendaks jääda.

Sobib inimestele kes tahavad:

 • iseennast enesearengus toetada
 • saada üle seisakutest, kus ei tea mida teha
 • suuremat heaolu, elu mõistmist ja ülevaadet iseendast
 • leevendada üksindust
 • tunnete kergema väljendamise võimalust.

Koolituse looja on transpersonaalne psühhoterapeut Kristina Tamm, mis tagab koolitusel kõrge kvaliteedi teraapilises kontekstis. 

Teemakäsitlus baseerub:

 • uuringutele põhinenud teraapilisele kirjutamisele,  mis muudab ülejõu käivad probleemid paremini hallatavaks, kui sa näed neid paberil.
 • etteantud lausealguste lõpetamisel, mis toetavad sinu teekonda coachi asemel ja viivad vajalike vastuste saamiseni ning olukorra nägemiseni uue nurga alt.  
 • See on teekond iseendaga iseendasse.

Keskendume koolitusel 100% praktilisele kogemusele.

Koolitus toimub eesti keeles.

  Koolitusel on raha tagasi garantii*

  Usume selle koolituse kasulikkusesse sinu jaoks ja soovime, et tunneksid valikut tehes ennast turvaliselt.
  Kui see ei vasta su ootustele, siis makstakse raha vaidlemata tagasi.

  See on sinu GARANTII, et sa tuled kogema väärt asja, mis sind iseenda mõitsmisel reaalselt aitab.

   *Koolitusest loobumisel raha tagastamise tingimused on kirjas õppekorraldusest.

   Registreerimine lõppeb 3 päeva enne koolitust või kui grupp saab täis.

   Registreerimise lõpuni on jäänud:

   Day(s)

   :

   Hour(s)

   :

   Minute(s)

   :

   Second(s)

   Toimumise ajad:

   7.01.23  kl 11-16.  Koolitaja: Kristina Tamm

   Toimumise koht:

   Zoomi keskkonnas

   LIITU JÄRGMISE KOOLITUSEGA

   Kohtade arv piiratud!

   Maksimaalse turvalisuse loomiseks töötame väikese grupiga 2-20 inimest.

   • Vabu kohti 7.01 Zoomis 15% 15%

   See on parim teadliku suhte koolitus, kus sa oled eales käinud.

   Z

   Tervendava kirjutamise toime on teaduslikult tõestatud.

   See on investeering iseenda vaimse terv heaolusse.

   Z

   Ainus mida kahetsed on see, et sa ei teadnud seda kõike juba varem.

   Tervendavast kirjutamisest

   • Tänaste probleemide põhjustajaks paarisuhtes on 90% sinu minevik ja ainult 10% on nende põhjustajaks partner 90% 90%
   • Paarisuhtes on tekkinud olukordades mõlemal poolel oma vastutus alati 50% / 50% 50% 50%

   Osalejad said koolituselt:

   Ma ei teadnud, et see kõik minu sees peidus on.

   Arvasin, et ma pole üldse kirjutaja tüüp. 

   Arvasin, et kirjutamine on koht, kus halada ja vinguda.

   Ma ei teadnud, et ka niipidi saab kirjutada.

   Väga hea negatiivsete emotsioonide mahalaadimise viis.

   Uskumatu, kui vabastav see võib olla!

   See ei ole juhus, et sa siin lehel oled!

   ÕPI OLEMA ÕNNELIKUS PAARISUHTES

   Kasutades õpitud oskuseid oma paarisuhtes võid tunda (taas)ühenduse kogemust juba esimese praktilise dialoogi ajal koolitusel.

   Koolituse ajal teed palju praktilisi harjutusi, mille kasutamist saad jätkata kohe peale koolitust. 

   Kas sa teadsid, et suutmatus omavahel suhelda ja teineteist kuulata on üheks peamiseks paari lahkumineku põhjuseks.

   Kui varem pidid suhtes olema terve elu ühega, siis nüüd lahkutakse suhtes väga kergekäeliselt.

   Kuid iseennast võtad sa kaasa ka suhtes lahkudes. Targem on õppida selgeks, millega sa ise lood oma suhtes ebaõnne ja õnne.

   Kujutle ette, et sul on võimalik olla soovitud paarisuhtes.

   👉Sinu panusest sõltub see, kas su suhe on õnnelik.

   👉Ja see mida ning kuidas sa ütled, määrab tulemuse.

   Mida sa siis teed?

   • Kas jätkad suhtlemist kaaslasega vanaviisi?
   • Lähed pigem koolitusele, et õppida rääkima ja kuulama sügavamal tasandil?

   👉Kui oled üks neist paljudest, kes ei pea oluliseks suhte heaolusse panustada ja veel vähem suhte teemal koolitusele minema, siis tõenäoliselt valid koolitusele registreerimise tulevikku lükata, uskudes, et mida see koolitus ikka aitab ja lootes küll asjad iseenesest laabuvad ja küll mured lahenevad.

   👉Aga sa pead pettuma. Asjad ei muutu iseenesest. Vähemalt mitte paremaks. Sa jätsid võimaluse olla õnnelikus paarisuhtes kasutamata.

   👉Mitte sellepärast, et sa ei oskaks suhelda.

   👉Probleem peitub selles, et sa ei ole saanud teadlikuks, mida tuleks muuta oma ütlemises ja kuidas teistmoodi öelda.

   👉Sa jäid lootma oma vanale harjumuspärasele käitumisele, mis pole siiani toonud soovitud tulemust suhtlemises. Võimalus olla õnnelikus paarisuhtes jäi sul kasutamata.

   👉Sa võib-olla püüdsid pingutada küll vahepeal rohkem suhte nimel ja teha midagi teisiti katse-eksituse meetodil.

   👉Aga sa ei oska turvaliselt kuulata oma kaaslase tegelikku sõnumit ja kaaslast mõista nii nagu on õnneliku suhte jaoks vaja.

   👉Sa ei ole kasutanud neid tööriistu, mis loovad (taas)ühenduse suhtes läbi turvalise kuulamise. Sest sul pole neid.

   👉Sama oluline, kui kaaslase kuulamine on ka tema mõistmine ja täielik vastu võtmine sellisena nagu ta on. Sa tahad ise ju sama, et ta võtaks sind vastu sellisena nagu sa oled.

   👉See, kuidas sa suhtled, sellest sõltub su suhte õnn.

   Nüüd kujutle ette, et sul on võimalus ajamasinas tagasi liikuda.

   Sulle antakse taas võimalus olla soovitud paarisuhtes.

   👍 Sa oled võluväel ära õppinud oma kaaslase kuulamise ja mõistmise.

   👍 Oled endale selgeks teinud enda panuse teie suhtesse ja selle, mis aitab sul muuta oma suhet õnnelikuks.

   👍 Su kaaslane on sinusse taas armunud seetõttu, kuidas nüüd temaga suhtled.

   👍 Ja sa tunned, et oled õnnelikum inimene maapeal.

   Nüüd on see võimalus sinu ees

   2-päevane “Teekond soovitud armastuseni” paarisuhtekoolitus annab sulle tööriistad soovitud armastuse saamiseks ja õnnelikus suhtes olemiseks.

   Koolituse tegelik VÄÄRTUS eurodes = 10 teraapiaseanssi

   Koolituse hind eurodes

   Korduma kippuvad küsimused

   Kas koolitusel peab jagama grupi ees oma suhteprobleeme?

   Ei, grupiga jagama ei pea mitte midagi. Paarid arutavad oma teemasid omavahel. Koolitaja loob selleks turvalise ja hoitud ruumi, et kui sa soovid jagada, siis saaksid toetatud.

   Mis siis, kui see koolitus ei sobi mulle?

   Saad seda riskivabalt proovida kuni esimese koolituspäeva lõunani. Kui selleks ajaks tunned, et see koolitus pole sulle, maksame sulle raha tagasi küsimusi esitamata. 100% raha tagasi garantii.

   Kas meil on mõtet osaleda, kui me suhe on piisavalt hea?

   Oskused paarisuhtes olla pole meile kaasa sündinud. Need omandame katse-eksituse teel vaadeldes lapsena oma hooldajaid ja maailma. Selliselt õpitud oskused ei toimi alati meie kasuks.

   Nii nagu õpitakse autot juhtima kursustel ja käiakse autot hoolduses hooldamas, et ennetada selle lagunemist, nii vajaks ka paarisuhtes olemine rohkemat teadlikkust ja hooldust. Paarisuhte koolitus on selleks parim.

   Mida teha, kui mu partner ei soovi minuga koolitusele tulla?

   On olemas üks võlulause, mis töötab 99 % juhtudest. “Palun tule minu pärast kaasa”.

   Kui su kaaslane ikkagi keeldub, siis on hea endalt küsida, et kui ta ei soovi teha minu pärast midagi, siis mida sa seal suhtes teed?

   Kui mul pole praegu kaaslast kellega koolitusele tulla?

   Sul on valida 2 varianti. Osaled koos oma mõne lähedase inimesega või sõbraga, sest ka nii õpid sa ikkagi väga palju iseenda suhte kohta.

   Võid osaleda ka sama koolituse üksikosalejale mõeldud versioonil: “Kuidas hoida leitud armastust”

   Kuidas ma saan olla kindel, et need tehnikad mind aitavad?

   Tehnikad ei aita sind. Sina aitad ise ennast nende abil.

   Iga uue tehnika igapäevaseks kasutamiseks on vaja muuta oma vanu harjumusi. See toimub aja jooksul.

   Küsimuste korral kirjuta: info@siseminerahu.ee või helista: 502 0796